TEMA

onsdag 23.02 2022
Til tider er det vanskelig for bilister og fotgjengere å passere hverandre på Uglavegen. 
    
      (Foto: Mariann Dybdahl)

Reagerer på manglende brøyting: - Det er livsfarlig her

Beboere på Ugla mener brøytingen i området er for dårlig. Stedvis er fortauene helt nedsnødd.

tirsdag 22.02 2022
Salting er skadelig av flere grunner, blant annet på miljøet, skriver innleggsforfatteren. 
    
      (Foto: GORM KALLESTAD)

Er kommunen miljøbevisst? Nei, her skal det saltes for enhver pris

mandag 21.02 2022
 

Brøytemannskaper blir kjeftet på, truet og forbikjørt. Det kan skape farlige situasjoner

onsdag 12.01 2022
 

Dette fører til at busskur enten får en brøytekant eller blir full av snø

torsdag 02.12 2021
Tvang: Et flertall av kommunestyret i Oppdal går nå inn for å ekspropriere Gjevilvassdalen vinters tid, slik at en sikret skiløype inn mot Gjevilvasshytta. 
    
      (Foto: Ludvig Killingberg)

Oppdal: Vi trenger ikke ny kranglesak om brøyting

fredag 30.04 2021
Knut Kvaran, enhetsleder idrett og friluftsliv Trondheim kommune. 
    
      (Foto: Sigurd L. Hernes)

Kommunen svarer: Parkeringsplassen har ikke blitt så godt brøytet som den burde

tirsdag 23.03 2021
 

Også i år skjer denne vandalismen i forbindelse med snøbrøytingen

onsdag 10.02 2021
 

Statens vegvesen etter kritikk: Det er sterkt ønskelig å få ned saltbruken

onsdag 03.02 2021
Jørn Arve Flått (Ap).  
    
      (Foto: Christine Schefte)

Ap ut mot Frps krav om strøing: - Et tulleforslag som er umulig å gjennomføre

Frp foreslår at Trondheims gater skal være strødd «til enhver tid». - Ikke praktisk mulig, svarer Aps Jørn Arve Flått.

lørdag 23.01 2021
 

Salt ødelegger sykler, skotøy og hundepoter - og saltsørpa dras med inn

torsdag 03.12 2020
Flere metrobussholdeplasser må hånd-måkes, siden design og plassering ikke gjør det mulig å bruke maskiner, skriver tillitsvalgte i kommunen. Her fra Arnt Smistads vei hvor Bydrift kommer bedre til enn mange andre steder. 
    
      (Foto: Bård Sande (Illustrasjon))

Kutt hos Bydrift: Kanskje kunne man spart legevakta for en del oppdrag

torsdag 19.11 2020
Gjevilvassdalen og brøytekonflikten. Vi møter brøyterne, grunneiere og andre involverte. 
    
      (Foto: Håvard Jensen)

Gjevilvassaken: Hvorfor gjør dere dette?

mandag 02.11 2020
KRITISK: Det er ikke første gang Sigmund Fostad har stilt kritiske spørsmål til ordfører og rådmann. Arkivfoto Sigmund Fostad 
    
      (Foto: Arkivfoto)

Gjevilvassdalen: Klapp sammen kjeften, og gå hjem og skam dere! 

onsdag 13.05 2020
 

Sommer-sesong i vinterland:

- Vi er ikke dimensjonert for det vi opplever akkurat nå

Kommunen har hatt ekstramannskap ut i tre netter for å håndtere ekstravinteren.

mandag 11.05 2020
Bilbergerne fikk en travel morgen. Her gikk det galt med både bil og gravemaskin, som havnet utenfor veien.  
    
      (Foto: rune petter ness)

Sjåfører raser over manglende brøyting og salting. Vegvesenet svarer: - Vi gjør vårt beste

Mandag morgen ble det meldt om speilblanke veier både på E6 og på fylkesveier rundt omkring i Trøndelag. Nå svarer Statens vegvesen.

lørdag 29.02 2020
Debattanten etterlyser en ny ordning for brøytebilene.  
    
      (Foto: Vegard Eggen)

Debatt:

Hva med sanntid for brøytebilen?

lørdag 22.02 2020
Dette er brøyterne: Per Henrik Vognild (t.v.), Audun Vognild, Elin Hammern Vognild og Arnstein Dørum er fire av grunneierne som står på retten sin til å brøyte Gjevilvassveien selv om et flertall i veilaget vil ha skiløype på veien. Men også brøyterne vil ha skiløype og mener det er mulig med begge deler i dalen. 
    
      (Foto: Håvard Jensen)

Krangledalen i kranglebygda:

Krangledalen i kranglebygda: - Naboer og slekt er splittet, og folk unngår hverandre

Nabo står mot nabo. Grunneier står mot grunneier. Folk snakker ikke med hverandre når de møtes på butikken. I Oppdal står striden om brøyting av en vei i Gjevilvassdalen.

onsdag 12.02 2020
 

Debatt

Trilling-mor føler seg isolert: Jeg begynner å få nok

torsdag 10.10 2019
Snø, brøyting, kaos, vinter - brøytebil det store snøfallet i helgen skapte store problemer for mange trafikanter 
    
      (Foto: Vegard Eggen)

Adresseavisen mener

Trafikksikkerheten må komme aller først

Høstsola skinner, og vi skal ikke bråke for mye om snø som ennå ikke har falt.

tirsdag 22.05 2018
Brøytekutt.  

Varsler kaosvinter: Innsparinger gir mindre brøyting og strøing

Et overforbruk på 15 millioner kroner i vedlikeholdsutgiftene i Trondheim sist vinter, gir tøffe innsparinger vinteren 2018/19. Det blir langt mindre brøyting, strøing og bortkjøring av snø.

søndag 18.03 2018
Ådne Ervik mener sprekkene kommer av dårlig vedlikehold av gang- og sykkelveiene. 

- Trist å se forfallet av fortauene

Ådne Ervik synes det er trist å se forfallet når det gjelder gang- og sykkelveier i Trondheim. Han mener salting og for tunge brøytemaskiner har skylda.

torsdag 22.02 2018
Innleggsforfatteren mener det ikke er enkelt å være vintersyklist i deler av Trondheim. Bildet er tatt et tidligere år i gang- og sykkelveien i Heimdal sentrum. 

Debatt

Det er 10 timer siden det startet å snø, og 4–5 timer siden det sluttet å snø, men ingenting er gjort

«Ikke overraskende er gang/sykkelvei og fortau nedsnødd og nedbrøytet. Det er normalen» skriver Runar Jacobsson i dette debattinnlegget.

fredag 09.02 2018
 

Frakter bussen med båt fra Bergen:

Snart kan du se metrobuss som tester vinterføret i Trondheim

Ingen vet hvordan metrobussen oppfører seg på skikkelig vinterføre. Nå skal busstypen testes langs traseene for å undersøke hvordan den takler snø og is.

onsdag 31.01 2018
Vintervedlikeholdet på fortau og sykkelveier er ikke godt nok. Skal Trondheim være en by som prioriterer myke trafikanter så må kommunen sørge for at fortau og sykkelveier får et bedre vedlikehold på vinterstid, skriver Adresseavisen på lederplass. 

Adresseavisen mener

Fortauene må kunne brukes også på vinteren

Fortau som ikke har sett snurten av strøsand i hele vinter, skoleveier som ikke er måkt og sykkelveier der bare de aller sprekeste blant oss klarer å tråkke seg frem, rimer dårlig med Trondheims ambisjoner om å være en by for gående og syklende.

mandag 18.12 2017
Snørydding. Dersom holdeplassene for metrobuss skal ryddes hvert 20. minutt på dager med tett snøfall, vil utgiftene til vintervedlikehold på holdeplassene bli mer enn fordoblet. 
    
      (Foto: Therese Alice Sanne)

Så stor blir ekstraregningen for snøbrøyting på metrobussholdeplassene

Et 2016-vedtak om vinterstandarden på holdeplassene for metrobussen, gjør at kostnadene for snørydding kan bli mer enn fordoblet sammenlignet med dagens utgifter.