TEMA

tirsdag 10.12 2019
SV vil at hver krone som bevilges til velferd, skal gå til velferd. Dagens innleggsforfatter reagerer på at noern private tjener store beløp på offentlige tjenester. 
    
      (Foto: Rune Petter Ness)

Debatt

Vi er omsorgsfulle og ressurssterke foreldre som aldri ville ha sendt våre barn i en farlig barnehage

Vi er omsorgsfulle og ressurssterke foreldre som aldri ville ha sendt våre barn i en farlig barnehage.

torsdag 05.12 2019
Ragnhild Granskogen og Camilla T. Nereid svarer på flere innlegg som har kommet i den betente saken om stengingen av Gnist Trøa. 
    
      (Foto: Kim Nygård)

Debatt:

Kommunen svarer i Gnist Trøa-saken: Tilsyn med barnehager handler ikke om politikk

tirsdag 03.12 2019
Torhild Flisnes, kronikkør. 
    
      (Foto: Ivar Mølsknes)

Debatt:

Trondheim kommune er så vant til 20 prosent sykmelding, så de reflekterer kanskje ikke over at mistillit fremkaller sykdom

 

Debatt:

Fornøyd mor til to barn i Gnist Trøa: Dette lukter politisk sak!

mandag 02.12 2019
Innleggsforfatteren ser fram til rettssaken om stengingen av Gnist barnehage. 
    
      (Foto: Rune Petter Ness)

Debatt:

Ser fram til rettssaken om stenging av barnehagen

Rundt 90 barn og 180 foreldre er storfornøyd med kanskje byens beste barnehage. Med et pennestrøk skal de få hverdagen snudd på hodet.

søndag 24.11 2019
Kommunaldirektør Camilla Trud Nereid peker på at høyt og lavt sykefravær kan handle om det samme – ledelse, kollegafellesskap, kompetanse, kultur og evne til å bygge lag på tvers av profesjonsgrenser og sektorgrenser. Det er et relevant og informativt svar på HVA dette handler om. Den store utfordringen er HVORDAN utvikle disse faktorene i positiv retning. 
    
      (Foto: Rune Petter Ness)

Kronikk:

Syke ansatte: Veien til helvete er brolagt med gode intensjoner

Sykefraværet i Trondheims-skolen er høyt, og det er innlysende at politikere har behov for informasjon. Men hvis svaret er tettere rapportering, vil signalet være mistillit. Det er sykdomsframkallende.

onsdag 20.11 2019
- De krevende arbeidsforholdene har gått utover saksbehandlingen og oppfølgingen av barna, heter det i en rapport fra Trondheim kommunerevisjon. I rapporten kommer det frem at det fortsatt er betydelige utfordringer i arbeidsmiljøet i barnevernet i Østbyen. 
    
      (Foto: Mariann Dybdahl)

- Det er en lang vei å gå før situasjonen er under kontroll

Én av fire var sykemeldt, nær halvparten sluttet og da 100 barn stod uten saksbehandler, ble det leid inn et privat firma til å håndtere barnevernssaker.

tirsdag 12.11 2019
Unnskylder seg: Kommunaldirektør for oppvekst og utdanning, Camilla Trud Nereid, beklager at kommunen har vært dårlig på å informere om barnehageplass-kuttene. 
    
      (Foto: Christine Schefte)

Store sprik i sykefraværet:

Fra 31 til 1,4 prosent fravær i oppvekstsektoren

Er det dårlig ledelse, høyt arbeidspress eller utrygghet rundt lærernormen? Spørsmålene var flere enn svarene i da formannskapet diskuterte sykefraværet i Trondheims-skolen. Nå må rådmannen lever ny sak til politikerne.

lørdag 05.10 2019
Trondheim: Fire damer kritiserer barnevernet. Foto: MARIANN DYBDAHL 
    
      (Foto: Mariann Dybdahl)

Kritisk til nye rapporter:

- Vi som har negative erfaringer med barnevernet må involveres

Barnevernet i Trondheim har ikke fulgt godt nok opp vold i nære relasjoner. Fire kvinner Adresseavisen har snakket med, er svært kritisk til to nye rapporter.

torsdag 19.09 2019
Vi er med Sunniva Kaasbøll Vagle (5), Thomas Vagle og mor Marianne Kaasbøll Vagle fra morgenen til Sunnivas første skoledag på Tonstad skole på Tiller. Foto: Therese Alice Sanne 
    
      (Foto: THERESE ALICE SANNE)

Sunniva (5) gruer seg til å dra på skolen. Nå vil Trondheim kommune at skoler skal ha fleksibel skolestart

- Forskning viser at vi med dagens modell for skolestart ikke lykkes med å gi alle barna den skolestarten de fortjener, sier kommunaldirektøren for oppvekst og utdanning. For Sunniva Kaasbøll Vagle (5) ble nettopp skolestarten vanskelig.

onsdag 11.09 2019
 
    
      (Foto: Mariann Dybdahl, Adresseavisen)

Debatt:

Kommunen og NTNU svarer foreldrepar med evnerikt barn: En skole for alle?

Foreldre med evnerike barn har tatt kontakt med Trondheim kommune. Det har ført til et samarbeid med NTNU, som beskrives i dette innlegget.

tirsdag 10.09 2019
 

Debatt:

Mor til elev med leksefri på Byåsen: Jeg er bekymret for tre ting

lørdag 07.09 2019
Camilla Trud Nereid,Kommunalsjefer på skole (Eva Elisabeth Belboe) og barnehage (Ella Ingdal) for å diskutere skolene uten lekser og tilrettelagt skolestart på barneskolen. 
    
      (Foto: Kim_Nygaard)

Kronikk:

Derfor er det lurt å prøve ut leksefri skole

Lekser er et omstridt tema i den norske skolen. Foreldre, lærere og politikere hører ulike ting når du sier ordet «lekser». Noen hører forventninger og optimalisering av elevenes læringspotensial, mens andre hører prestasjonskrav og stress.

fredag 16.08 2019
 

Kronikk:

Er urokråka i klasserommet egentlig en smarting?

Ferien er snart over, det nærmer seg skolestart for rundt 600 000 elever i grunnskolen. Vi har en sønn som skal begynne i sjuende, og vi er mer spent nå enn da han skulle begynne i første. Sjette klasse var vanskelig, men munnet ut i et slags håp om bedring.

tirsdag 06.08 2019
Kulturskolen ønsker å være i Olavshallen, men må vurdere andre lokaler om de ikke får større plass.  
    
      (Foto: Morten Antonsen)

Kulturskolen truer med å flytte ut av Olavshallen

Kulturskolen har vokst med over 70 prosent de siste 30 årene, men har fremdeles de samme arealene i Olavshallen som da de flyttet inn.

torsdag 13.06 2019
Camilla Stoltenberg (t.v.) ledet et utvalg som så på tiltak for å utligne kjønnsforskjeller i skolen. Kommunaldirektør Camilla Trud Nereid satt i utvalget. Trondheims-politikerne ønsker å være pilotkommune for ett av de mer kontroversielle forslagene: Fleksibel skolestart. Utdanningsforbundet advarer mot dette. 
    
      (Foto: Håvard Jensen)

Kronikk:

Klar advarsel til Trondheims-politikerne: Fleksibel skolestart er en kostbar blindvei

Trondheim kommune vil prøve ut fleksibel skolestart. Ære være politikere som ønsker å gå nye veier for å forbedre skoletilbudet til barna, men dette kan bli en kostbar blindvei.

torsdag 23.05 2019
Kommunaldirektør Camilla Trud Nereid bruker sterke ord om sitruasjonen i barnevernet i Østbyen i årene 2012 til 2017. 
    
      (Foto: Rune Petter Ness)

Adresseavisen mener

Svikten i barnevernet må ikke skje igjen

Barnevernet i Østbyen fungerte altfor dårlig i årene 2012 til 2017, viser en gjennomgang Trondheim kommune har gjennomført. Dette er alvorlig og må føre til at vi får et system som hindrer at slikt gjentar seg.

tirsdag 21.05 2019
Rapport om barnevernstjenesten i Østbyen Trondheim kommune har gjenåpnet 48 barnevernssaker i Østbyen - nå får vi høre resultatene. Camilla Trud Nereid, kommunaldirektør Foto: Rune Petter Ness 
    
      (Foto: Rune Petter Ness)

Barn kan ha vært utsatt for vold, overgrep, omsorgssvikt og rus. Men barnevernet henla sakene

Barnevernstjenesten i Østbyen gjenåpner 44 saker hvor det er alvorlig bekymring for situasjonen til barn i bydelen. Barna har ikke fått nødvendig hjelp fra barnevernet.

lørdag 09.03 2019
Hedwig Thiery Aresvik, leder i Natur og Ungdom Trondheim er redd skolenes fraværspraksis kan skremme elever fra å delta i streiken. 
    
      (Foto: Kim Nygård, Adresseavisen)

Skoler varsler fraværsskriving før stor elevstreik for klimaet

Mens alle videregåendeelever i Trøndelag som deltar i «ungdommens klimamarsj» 22. mars får fraværet ført på vitnemålet, kan enkelte barne- og ungdomsskoleelever slippe unna slik anmerkning.

torsdag 07.03 2019
Observeres: Fremtiden er uviss for Gnist Trøa barnehage på Heimdal etter at Trondheim kommune vedtok å stenge barnehagen. De får drive videre til klagesaken er behandlet hos Fylkesmannen. I mellomtiden jobber de ansatte under oppsyn. 

Gnist-barnehage føler seg overvåket

Gnist klager på observatører som til enhver tid holder deres ansatte under oppsyn i Trøa barnehage.

torsdag 14.02 2019
Camilla Trud Nereid 
    
      (Foto: Leikny Havik Skjærseth)

Debatt

Bare i 2018 er det gjennomført 14 møter med barnehagen

Det er barnas beste og barnas rettssikkerhet vi har fokus på i vårt tilsyn, svarer Trondheim kommune på kritikken fra Anne Linboe.

søndag 10.02 2019
Høyres Ingrid Skjøtskift (t.h.) og Elin Marie Andreassen (Frp) reagerer sterkt på hvordan rådmannen har gått frem i denne saken. 

Sterke reaksjoner på straff mot toppleder:

Sterke reaksjoner på straff mot toppleder: - Hjerterått

Frp ba om at ordensstraffen mot enhetslederen måtte revurderes. Det ble nedstemt etter innstilling fra kommunaldirektør Camilla Trud Nereid.

torsdag 07.02 2019
Opprivende konflikt: Foreldre til barn i Gnist barnehager Trøa på Kattem forteller om problemer som følge av kommunens varslede stenging av barnehagen. Cathrine Ostreich Grunnhov, Runar Hjerpbakk, Marthe Evensen og Lene Juul-Røstum. 

- Vi er skremt av det kommunen gjør

- Det er stor usikkerhet og behov for informasjon, men vanskelig å vite hvem man skal tro på og hva vi skal gjøre. Vi er i en vanskelig situasjon som vi ikke har skyld i, sier Cathrine Ostreich Grunnhov i foreldreutvalget (FAU).

Hovedtillitsvalgt Torbjørn Solberg i Norsk Sykepleierforbund (NSF) har hatt en omfattende korrespondanse med kommunen om denne saken. - Det er dessverre ingen ting som tyder på at de ved rådmannens kontor forstår alvoret, mener Solberg. 

Enhetsleder ble straffet – nå innrømmer kommunen at det var feil:

Enhetsleder ble straffet – nå innrømmer kommunen at det var feil: «Jeg ble knust. Det henger i meg ennå»

Feil på feil fra kommunens side førte til at topplederen fikk en sviende ordensstraff. Etter 40 år i kommunal tjeneste forsvant hun ut av arbeidslivet på en svært lite ærefull måte. Nå krever hun oppreisning og erstatning.

tirsdag 05.02 2019
Kjønnsgapet i skolen: Camilla T. Nereid (t.v.) har sittet Stoltenberg-utvalget og var en av dem som fremmet fleksibel skolestart som virkemiddel for å utjevne kjønnsforskjeller i skolen. Her med leder, Camilla Stoltenberg, da utvalget var i Trondheim i mai. 

Vedtok å prøve ut fleksibel skolestart i Trondheim

Politikerne i Trondheim vil gå foran for å utjevne kjønnsforskjeller i skolen. Tirsdag vedtok de å prøve ut fleksibel skolestart.

fredag 01.02 2019
Kommunen konkluderer med endelig stengning av Gnist Trøa barnehage. 

Varig stengning av Gnist Trøa barnehage

Trondheim kommune har gjort et endelig vedtak om varig stenging av Gnist Trøa barnehage på Heimdal. Eierne går til rettssak om dette opprettholdes.

tirsdag 15.01 2019
Stenger: Kommunen har sendt ut forhåndsvarsel om vedtak om varig stengning av Gnist Trøa barnehage. Den private barnehagen vil klage vedtaket inn for fylkesmannen. Om de ikke når frem der, varsler de rettsak mot kommunen som er tilsynsmyndighet med private barnehager. 
    
      (Foto: Espen Bakken)

Full støtte fra politikerne for stengning:

40 nye ønsker seg bort fra Gnist-barnehage

Foreldre til 40 barn søker om overflytting til kommunale tilbud etter at kommunen har varslet stengning av Gnist Trøa barnehage på Heimdal. Utover disse, får de 19 skolestarterne eget tilbud.

torsdag 10.01 2019
Stenger: Kommunen har sendt ut forhåndsvarsel om vedtak om varig stengning av Gnist Trøa barnehage. Den private barnehagen vil klage vedtaket inn for fylkesmannen. Om de ikke når frem der, varsler de rettsak mot kommunen som er tilsynsmyndighet med private barnehager. 
    
      (Foto: Espen Bakken)

Stor pågang fra foreldre etter barnehagestenging:

19 familier vil vekk fra barnehagen

Onsdag begynte ønskene om overflytting av barnehagebarna fra Gnist Trøa å komme. Mange er bekymret både for hverdagen her, men også for overflytting og tilvenning i ny barnehage.

tirsdag 08.01 2019
Kommunaldirektør Camilla T. Nereid (sittende) inviterte foreldre i Gnist Trøa barnehage til møte tirsdag kveld. Bortimot 130 av dem kom. Fra venstre kommunalsjef for barnehage Hilde Skybakmoen, Ros-Mari Berre, Ragnhild Granskogen og Siv Akre fra rådmannens fagenhet for oppvekst og utdanning.  
    
      (Foto: KIM NYGÅRD)

Kommunen stenger privat barnehage - 115 barn rammes

Mandag 7. januar fikk Gnist Trøa barnehage på Heimdal beskjed om at dørene stenges på grunn av uforsvarlig drift. Barn er funnet forslått etter fraværende tilsyn og foreldrenes bekymringer har vært sterke og mange over tid.

torsdag 03.01 2019
Beholder jobb: Dommen fra Lagmannsretten står og læreren har rett til jobb i kommunen. 

Dømt til å beholde lærer. Nå er det klart om kommunen anker

Læreren beholder jobb i kommunen etter beskyldninger om vold mot elever. Trondheim kommune anker ikke dommen etter å ha tapt i to rettsinstanser.

lørdag 29.12 2018
Sterke sammen: - Når vi vet at en flokk sauer i Lierne klart å drepe ei gaupe, tenk da på alt det vi kan få til når kommunen og innbyggerne blir et felles lag og lever ut Stein saks papir, strategi for sterke barnefellesskap. 

Camilla innehar Trondheims mest omtalte kommunaldirektør-stilling:

- Det er litt rart at jeg har fått denne jobben. De kunne valgt noen som var mer forutsigbar!

Camilla Trud Nereid mener at kommunen bør være et villere og mer løssluppent sted. - Ikke som i Texas, men som på Galapagos!

fredag 21.12 2018
Kommunaldirektør Camilla Trud Nereid sier kommunen lærer av det arbeidet som nå gjøres med å gjennomgå gamle bekymringsmeldinger. 

Åpner 23 lukkede barnevern-saker i Trondheim - vurderer enda flere

Barn har ikke fått den hjelpen de har krav på, slår kommunaldirektøren fast. – Det er sjelden at det tas slike grep, sier NTNU-forsker om Trondheim kommunes omfattende arbeid med å gjenåpne saker.

lørdag 01.12 2018
Moren mener at uroen ved skolen burde vært adressert for lenge siden. 

Mor ved Rosenborg skole: - Ungene er slitne

- Ungene våre har hatt det tøft på skolen. Mange har sett og vært i situasjoner de ikke er vant til, sier Gro Helland Flottum, mamma til elever ved Rosenborg skole.

tirsdag 27.11 2018
 

Sju personer kjemper om seks direktørstillinger i Trondheim

Opprettelsen av ny kommunaldirektørstilling i nye Trondheim kommune skaper politisk uenighet. Nå kjemper sju personer om seks stillinger.

tirsdag 06.11 2018
«De som driver med kriminelle aktiviteter må tas hånd om og lære at samfunnets spilleregler skal følges» skriver kronikkforfatteren. Bildet er et illustrasjonsfoto. 

Kronikk

Utvisning og skolebytte kan være gode måter å splitte negative gjenger på

mandag 05.11 2018
Ansetter flere: Helsestasjonen, som ligger under barne- og familietjenesten i Østbyen, sliter blant annet med manglende bemanning. 

Sykepleiere varsler om uforsvarlige forhold ved helsestasjon i Østbyen

To- og fireårige barn får ikke undersøkelsene sine til rett tid. Rådmannen i Trondheim ansetter to nye sykepleiere for å rette opp i avvik.

lørdag 03.11 2018
 

Årets trønder 2018:

Mia kjemper mot hevnporno. Nå trekkes hun frem som Årets trønder-kandidat

Trøndelag har mange sterke drivkrefter på ulike arenaer i samfunnet. Nå foreslås flere som kandidater til Årets trønder 2018.

torsdag 01.11 2018
 

Kommunens mobbeplan er klar:

6400 ansatte må ta «mobbesertifikat»

- Gode barneliv leveres ikke etter kommunale standarder, sier Camilla Trud Nereid. I torsdagens bystyre skal hun legge frem planen kommunen mener skal forebygge mobbing, vold og seksuell trakassering blant barn og unge i Trondheim.

fredag 26.10 2018
Camilla Trud Nereid, Trondheims kommunaldirektør for skole, har fått en vanskelig sak ved en skole der det i lengre tid har vært uro. 

Skolen skal være trygg for alle

En skole i Trondheim har mottatt trusler om skoleskyting. Politiet har etterforsket saken og mener truslene ikke er reelle, at det ikke er noen fare for at noen vil bruke våpen.

lørdag 13.10 2018
- Jeg tenker at dette er ille. Jeg tenker på alle de barna og familiene som kanskje ikke har fått den nødvendige hjelpen, sier Sissel Trønsdal (Ap). 

Gjenåpner flere lukkede barnevernssaker i Østbyen – revurderer 2000 meldinger

Minst fem lukkede saker skal gjenåpnes, og ytterligere saker vurderes. 2000 bekymringsmeldinger skal gjennomgås. - Dette er ille. Sett i ettertid skulle vi ha fulgt saken tettere, sier Sissel Trønsdal (Ap).

mandag 08.10 2018
- Det er en svak gruppe som berøres, som ikke nødvendigvis kan ivareta egne interesser. Så denne tjenesten må være på stell, sier Rolf Jarle Brøske (H). 

Rådmannen må stille i kontrollkomiteen etter lovbrudd i barnevernet

Etter oppslaget i Adresseavisen er kommunaldirektør Camilla Trud Nereid innkalt på teppet til kontrollkomiteen.

onsdag 12.09 2018
«Arbeidstilsynet erfarer at det i mange skoler og kommuner er behov for å jobbe bedre med å forebygge vold og trusler» skriver kronikkforfatteren. (Faksimile av oppslag i Adresseavisen 18. november 2017.) 

Kronikk

Arbeidstilsynet skal kontrollere hvordan skolene jobber med vold og trusler

mandag 02.07 2018
Ekspertene: - Den kunnskapen disse menneskene kommer med, skal alle ansatte i Trondheim kommune etterhvert få, sier kommunaldirektør Camille T. Nereid. 

Amatører er eksperter mot mobbing

Mobbestrategidokumentet er forkastet. I stedet møtes et tredvetalls amatører jevnlig for å gjøre verden et bedre sted å være for barna våre.

onsdag 30.05 2018
- Jeg mener vi må møte lærernormen uten å måtte omplassere lærere, sier Ottar Michelsen, som også vil bruke mer penger på vintervedlikehold, spesialpedagoger i barnehage, Olavshallen og sommerbemanning innen helse- og velferd. 

SV frykter lærere i Trondheim blir omplassert grunnet ny lærernorm

Trondheim kommune gikk 440 millioner kroner i pluss i fjor. SV vil bruke noe av pengene på å øke lærertettheten i tråd med en ny norm.

tirsdag 29.05 2018
Utdanningsgapet: - Vi ser at jenter og gutter presterer ulikt i skolen. Vi vil finne ut av årsakene til disse uønskede forskjellene, og hva vi kan gjøre for å motvirke dem. Utdanningsgapet mellom menn og kvinner og konsekvensene for samfunnet på sikt, er en av våre store samfunnsutfordringer, sier Camilla Stoltenberg. Camilla T. Nereid (t.v.) sitter i utvalget 

Flere kvinner tar mer utdanning og menn faller ut av sin:

Er jenter virkelig flinkere enn gutter på skolen? Nytt prosjekt skal finne det ut

- Langt flere kvinner enn menn tar høyere utdanning. Og langt flere gutter enn jenter faller ut av skolen, sier Camilla Stoltenberg. Mandag var Stoltenberg-utvalget i Trondheim for å hente kunnskap om jenter og gutters oppvekst.

søndag 01.04 2018
Rektor på Rosenborg skole sier seg lei for at eleven ikke kom gjennom ungdomsskolen på en god måte.  

Betaler erstatning til tidligere elev

Trondheim kommune beklager at skolen sviktet og har inngått forlik med Lisa Føynum etter tiden på Rosenborg ungdomsskole.

onsdag 14.03 2018
 

Folkets plan mot mobbing:

- Alle må forvente å bli plaget en eller annen gang i livet

- Mobbing kan man ikke unngå. Ingen går fra barnehage til og med videregående skole uten å få noe dritt, sier Ole Kristian Erlien (20).

søndag 04.03 2018
Kommunaldirektør Camilla Trud Nereid (lyst hår) fikk uvanlig hard kritikk for sin håndtering av den såkalte Sjetne-saken i formannskapsmøte før jul. Nå har rådmann Morten Wolden og hans lederstab hatt oppvaskmøte med ordfører Rita Ottervik og de andre i formannskapet. 

Kommunaldirektør Trud Nereid etter oppvaskmøtet:

Etter oppvaskmøtet: - Det gikk greit. Det er god stemning

Men verken politikere eller rådmann vil ha mindre temperatur i formannskapet.

lørdag 24.02 2018
Kommunaldirektør for oppvekst og utdanning er Camilla Trud Nereid. 
    
      (Foto: Frank Cadamarteri)

Trondheim:

Mangler 21 helsesøstre i barneskolen

Landsgruppen av helsesøstre ser store variasjoner i hvordan skolehelsetjenesten er bemannet rundt om i landet.

mandag 22.01 2018
 

Trondheimspolitikerne viser destruktiv og dårlig ledelse

Det er tirsdag og formannskapsmøte. Da venter pisken. Igjen.

- Jeg tror vi kan bedre tonen betraktelig, sier Morten Wolden om dialogen mellom rådmannen og den politiske ledelsen, her representert ved ordfører Rita Ottervik (Ap) og Geir Waage (Ap). 

Rådmannen: Flere har vurdert å si opp jobben etter hard medfart fra politikere

Nå blir det oppvaskmøte i Trondheim kommune. – Vi skal være robuste, men vi skal ikke akseptere alt, sier rådmann Morten Wolden.

onsdag 20.12 2017
I halvannet år har det vært et meget ustabilt arbeidsmiljø for ansatte ved Sjetne skole. Skolens elever og ledelse oppholder seg nå i midlertidige brakker på Brøset. 

Sjetne skole-saken:

Sjetne skole-saken: Mener kommunen har gjort alt feil – truer med rettssak

- Rektoren ble fortalt at hun burde begynne å lese annonser for ledige stillinger, hevder Bjørn Eriksen. Han er advokat til tidligere rektor ved Sjetne skole.

«Kanskje tiden nå er moden for at skoleeier, ved rådmannen ved kommunaldirektør Camilla Trud Nereid (bildet), vurderer og evaluerer sin egen opptreden i saken» skriver rektors advokat. 

Debatt

Om uroen ved Sjetne skole: Skoleeier har valgt å skyte sin frontsoldat i ryggen

«Rektor blir gjort ansvarlig for noe vi fortsatt ikke vet om hun er ansvarlig for» skriver advokat Bjørn Eriksen i dette debattinnlegget.

tirsdag 19.12 2017
Kommunaldirektør Camilla Trud Nereid (med lyst hår) fikk kraftig refs fra ordfører Rita Ottervik. Rådmann Morten Wolden og Aps Geir Waage til høyre. 
    
      (Foto: Morten Antonsen)

Politikerne raste i formannskapet:

Fikk knallhard kritikk for håndtering av Sjetne-saken

Ordfører Rita Ottervik ble provosert. Høyres Ingrid Skjøtskift kalte håndteringen «det minst kloke jeg har sett av kommunen». Kommunaldirektør Camilla Trud Nereid fikk sjeldent hard kritikk.

Ny start: Stian Sæteren og Katrine Thorsen Aarre er tillitsvalgte fra Utdanningsforbundet ved Sjetne skole. - Vi er glade for at det endelig skjer noe i denne saken, sier klubbleder Katrine Thorsen Aarre. Stemningen på personalrommet var like mye preget av lettelse som av advent da lærerne fikk beskjeden om at kommunen har valgt å bytte rektor. 

Skole i krise:

Lærere lettet for rektorbytte

På personalrommet ved Sjetne skole er det en lettet stemning etter at rektor måtte gå mandag. –Vi er glad for å få en ny rektor og at det ikke ble noen midlertidig løsning. Nå kan vi se fremover og begynne jobben for en bedre skole for både elever og ansatte, sier klubblederen.

mandag 18.12 2017
 
    
      (Foto: Morten Antonsen, Adresseavisen)

Rektor ved Sjetne skole må gå

Trondheim kommune har erstattet rektor ved Sjetne skole. Ny rektor tiltrer over nyttår.

fredag 15.12 2017
Ny start: - Her må man tungt inn med ytterligere tiltak så raskt som mulig, sier Geir Røsvoll, leder i Utdanningsforbundet i Trondheim. Han understreker at kommuneledelsen ikke har lyktes med å løse problemene, til tross for at de forteller at de har forsøkt. 

Full krise ved skole i Trondheim:

- Det har vært svært vanskelig for de ansatte å stå i dette

- Dette har vært en situasjon som har vært svært vanskelig for de ansatte å stå i, sier den tillitsvalgte for Utdanningsforbundet ved skolen. Fagforeningen mener at det må legges en ny plan som gir synlige konsekvenser og som virker.

torsdag 14.12 2017
Burde fått vite før: Ordfører Rita Ottervik krever en løsning på krisen ved en skole i Trondheim. 

Full krise ved skole i Trondheim:

- Dette skulle vi visst om

Ordfører og et samlet formannskap reagerer sterkt på at rådmannen ikke har orientert dem om tilstandene på skolen som Adresseavisen har omtalt. - Det beklager jeg uforbeholdent, sier kommunaldirektør Camilla T. Nereid.

tirsdag 28.11 2017
Kommunaldirektør for organisasjon i Trondheim kommune, Elin Rognes Solbu, orienterte om kommunens rutiner i forbindelse med vold i skolen.  

Formannskapet

Anbefaler å anmelde skolevold

Trondheim-politikerne ble orientert om hvordan vold mot lærer skal håndteres fra kommunen.

mandag 13.11 2017
Syv private barnehager i Trondheim har personalkostnader på 10 prosent lavere eller mer per ansatt sammenlignet med kommunale barnehager. Det er noe av bakgrunnen for at kommunaldirektør Camilla Trud Nereid åpner tilsyn. 

Gransker om ansatte ved barnehager får for lav lønn

Rådmannen er bekymret over lave utgifter til lønn i de aktuelle barnehagene. Også transaksjoner med «nærstående parter» er tema for tilsynet.

torsdag 26.10 2017
Bekymret: Fem av formannskapets medlemmer, deriblant Elin Marie Andreassen (Frp) stemte imot å splitte opp ressursteamet for gravide rusmisbrukere. Et flertall på seks vedtok imidlertid å flytte tilbudet ut i bydelene. 

Flytter rustilbud til bydelene

Kommunalråd Elin Andreassen (Frp) er bekymret for at tilbudet til gravide rusmisbrukere i Trondheim blir svekket.

tirsdag 19.09 2017
Stoppordre: Kommunaldirektør for oppvekst og utdanning, Camilla Trud Nereid, ønsker å legge ned det sentrale ressursteamet for gravide rusmisbrukere. Nå krever formannskapet en egen politisk sak slik at de kan ta stilling til den fremtidige organiseringen av teamet. 

Politikere gir stoppordre til rådmannen:

Krever politisk sak om ressursteamet

Politikerne i Trondheim stanser rådmannens planer om å legge ned ressursteamet for gravide rusmisbrukere og flytte tilbudet ut i bydelene.

onsdag 13.09 2017
Bekymret: - Du bygger ikke ruskompetanse på fire bydeler. Hvis dette tilbudet blir spredd over hele byen, blir pasientgrunnlaget altfor lite, mener barnelege Ann Mari Brubakk og jordmor Liv Hilde Lothe ved St. Olavs hospital. 

Vil legge ned ressursteamet for gravide rusmisbrukere:

- De som trenger det aller mest, får ikke den hjelpen de må ha

Fødeavdelingen ved St. Olavs Hospital advarer sterkt mot å legge ned ressursteamet for gravide rusmisbrukere i Trondheim.

torsdag 07.09 2017
Ikke forsvarlig: Fylkeslege Jan Vaage mener gravide rusmisbrukere er en spesielt sårbar gruppe, og at de derfor må få et godt kommunalt tilbud. Trondheim kommunes tilbud har ikke vært forsvarlig, mener han. 

Gravide rusmisbrukere har vært uten jordmor. - Uforsvarlig, mener fylkeslegen.

Tilbudet til gravide rusmisbrukere i Trondheim svikter, konkluderer Fylkesmannen i Sør-Trøndelag i en tilsynsrapport.