TEMA

fredag 23.07 2021
 

Landbruk i Norge er ekstremsport 

fredag 02.07 2021
 

Urnevegg i Trondheim? Da slipper man å bygge ned dyrkamark

tirsdag 22.06 2021
 

Norske kommuner fortsetter å bygge på matjord

søndag 18.04 2021
 

Nå er det opp til politikerne hvilken side de vil stå på i historien

fredag 16.04 2021
Arne Asphjell har flere EL-Biler

Foto: Rune Petter Ness 
    
      (Foto: Rune Petter Ness)

Da ville min favorittordfører spasert naken gjennom gatene i Orkanger

søndag 28.03 2021
 

Stopp firefelts motorvei!

søndag 27.12 2020
Bildet er fra 2002 og viser Okstadbakken. 
    
      (Foto: Morten Antonsen)

Jordvern: Vi må fortsatt være på vakt

tirsdag 13.10 2020
Øvre Rotvoll: Vi er uenige med byplansjef Hilde Bøkestad som sier at trafikken som helhet ikke er vurdert. Planen som er utarbeidet konkluderer med at den vil bidra til at Trondheim når nullvekstmålet mht biltrafikk, skriver innsenderne. 
    
      (Foto: ROTVOLL EIENDOM)

Innlegget til Rotvoll-bonden gikk bokstavelig talt innpå meg

mandag 24.06 2019
Her på dyrkamarka ved Leistadkrysset i Malvik planlegges ny travbane. 
    
      (Foto: Morten Antonsen)

Adresseavisen mener

Et sterkt jordvern er fortsatt viktig

Selv om Trondheim og Trøndelag er verstinger, var 2018 et godt år for jordvernet hvis vi ser Norge under ett.

mandag 05.11 2018
 

Debatt

Krever full stopp av nye hyttetomter

I dag er det lagt ut over tusen hyttetomter i Oppdal, og Oppdal SV mener at vi først må bygge ut disse tomtene, før vi forsyner oss ytterligere av kulturlandskap og dyrkajord.

torsdag 27.09 2018
Grunnstoff: Konsentrasjonsvariasjon av arsen (As), Kadmium (Cd) og bly (Pb) i Europa. Nivåene i Skandinavia, og spesielt i Norge, er svært lave sammenlignet med de sørlige delene av Europa. (Data fra GEMAS: REIMANN, et al. (eds.), 2014. Chemistry of Europe’s agricultural soils. Part A: Methodology and interpretation of the GEMAS data set. Geologisches Jahrbuch, Reihe B, Heft 102, Schweizerbart, Stuttgart, 528pp. 

Kronikk

Dyrkamark er livsviktig. Vi får ikke ressursen tilbake før etter neste istid

torsdag 07.06 2018
Området merket med gul farge og rød pil viser Stokkmarka som ligger mellom Stokkanhaugen og Tesliåsen. Strinda Landbrukslag mener dette er ett av flere områder innenfor markagrensa som må vurderes som fremtidig utbyggingsområder, fremfor dyrkamark. 

Venstre-Moe svarer turglad barnefamilie:

Venstre-Moe svarer turglad barnefamilie: Lover at det aldri bygges i Stokkmarka

Det er bred politisk enighet om at det er uaktuelt å bygge innenfor markagrensa.

fredag 01.06 2018
 

Kronikk

Vil bygge boliger innenfor markagrensa

Skal dyrkamarka bevares må byveksten legges til mer uproduktive områder i randsonen til marka, også innenfor dagens markagrense.