TEMA

søndag 09.05 2021
Samer på Fosen får sin sak mot vindkraftutbygingen på Storheia prøvd i høyesterett. Tom Mathias Jåma, John Kristian Jåma og Leif Arne Jåma. 
    
      (Foto: Kim_Nygaard)

Fosen-samenes sak skal behandles i Høyesterett. Blir den viktigste avgjørelsen for reindrift i Norge i nyere tid.

Er vindkraftverket på Storheia lovlig eller ulovlig? Når Høyesterett snart skal ta stilling til det, vil det bli den viktigste beslutningen for samer i Norge i nyere tid.

mandag 26.04 2021
 

Én av fire mener det er greit å bryte loven. Eller vet de ikke bedre?

Én av fire nordmenn mener rasistiske utsagn er OK. Hvordan har de unngått å få med seg at det faktisk er forbudt?

lørdag 19.12 2020
Melhus, 18.12.2020. Vollmarka 1A. Skjeggkre-tvist ender i Høyesterett. Foto: Roar Blåsmo-Falnes . 
    
      (Foto: Roar Blåsmo-Falnes)

For tre år siden solgte ekteparet boligen. Nå havner saken i Høyesterett

Frostating lagmannsrett har gitt en boligkjøper i Trøndelag prisavslag etter funn av skjeggkre. Nå anker selger dommen til Høyesterett. Avgjørelsen vil få betydning for fremtidige boligtvister i Norge.

torsdag 19.11 2020
Gjevilvassdalen og brøytekonflikten. Vi møter brøyterne, grunneiere og andre involverte. 
    
      (Foto: Håvard Jensen)

Gjevilvassaken: Hvorfor gjør dere dette?

onsdag 02.09 2020

Skal avgjøre om det er lov å se på mobilen i stillestående bilkø

En kvinne i begynnelsen av 20-årene har blitt frikjent to ganger for å ha kikket på mobilen i stillestående bilkø. Nå havner saken i Høyesterett.

onsdag 03.06 2020
Det var onsdag 27. november i fjor at den 15 måneder gamle gutten ble funnet død i sitt hjem i Vanvikan. 

Har funnet spor av maursyre i ny undersøkelse av avdød gutt

Seks år etter at den avdøde gutten ble obdusert, fikk politiet vite at NTNU hadde vevsprøver lagret. Nå håper de at prøvene kan belyse barnedødsfallet i Vanvikan.

tirsdag 04.02 2020
General view of the building of the European Court of Human Rights in Strasbourg, eastern France, January 30, 2009. Set up in Strasbourg by the Council of Europe Member States in 1959 to deal with alleged violations of the 1950 European Convention on Human Rights, the court celebrates it's 50st anniversary in 2009. REUTERS/Vincent Kessler (FRANCE) 
    
      (Foto: VINCENT KESSLER)

Adresseavisen mener

EMD-dommene kan gjøre barnevernet bedre

Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) har besluttet å behandle totalt 34 barnevernssaker mot Norge. Så langt er Norge dømt i fem saker og frifunnet i to.

torsdag 28.11 2019
Undersøkte spor: Krimteknikere fra Kripos undersøkte leiligheten i Overhalla etter barnedødsfallet i 2017. 
    
      (Foto: Sebastian S. Bjerkvik)

Stefar dømt til tre års fengsel i Overhalla-saken

En mann i 30-årene er i Høyesterett dømt til tre års fengsel for å ha medvirket til mishandling av tre barn. Ett av barna døde.

fredag 08.03 2019
Anket: Terje og Roger Eriksen skal får behandlet inndragningsbeløpene de ble dømt til av lagmannsretten på nytt. Men fengselsdommene blir stående. 

Høyesterett avviste det meste av anken til Prora-gründer Terje Eriksen

Høyesterett sa nei til at fengselsstraffen Prora-eier Terje Eriksen ble idømt i fjor skal opp for retten på nytt. Men inndragningen av 10,75 millioner blir redusert.

lørdag 02.02 2019
 

Gjestekommentar

- En korrupsjonsdom i Jensen-saken er avhengig av en narkotikadom

Ankesaken mot den tidligere politimannen Eirik Jensen har holdt på siden mai i fjor. Nå skulle vi endelig få satt punktum for saken. Slik gikk det ikke.

fredag 23.11 2018
Anke: Ankeutvalget til Høyesterett bestemmer om landets høyeste domstol skal behandle sakene til Terje og Roger Eriksen. 

Slik er Prora-eiernes anke til Høyesterett

Prora-gründer Terje Eriksen anker både fengselsstraffen og inndragningen av 10,75 millioner til Høyesterett. Sønnen Roger Eriksen anker kun størrelsen på inndragningsbeløpet i lagmannsrettsdommen.

onsdag 17.10 2018
25. oktober 2015 hentet Daniel Winje og Christin Halvorsen audien i bakgrunnen. Ifølge en dom fra Agder lagmannsrett var prisen på bilen som ny ca. 1,1 millioner kroner. 
    
      (Foto: Rune Petter Ness)

Kan havne i Høyesterett:

Daniel og Christin har kjempet i tre år for å få hevet kjøp av bil

Allerede på tur hjem fra bilforhandleren begynte paret å merke at noe var feil med bilen. Etter flere år vant de frem både i tingretten og lagmannsretten, men nå har bilforhandleren anket til Høyesterett.

torsdag 27.09 2018
 

- Lo høylytt mens de lå oppå meg og prøvde å voldta meg

Dommer nominert til høyesterett i skandale:

onsdag 30.05 2018
 

Kronikk

Ny samerett: Ei ulukke for Trollheimen

Trollheimen er historisk sett eit villreinområde. Høgsterett slo i 1981 fast at «.. .samene ikke har en historisk ervervet rett i de områder denne saken gjelder.»

onsdag 29.11 2017
 
    
      (Foto: Kim Nygård)

Domstoler: Bevis fra ulovlig hacking er lovlig

Både en tingrett og lagmannsrett på Østlandet mener påtalemyndigheten kan bruke bevis FBI har hacket ut av norske PC-er i strid med norsk lov. Forsvarer anker til Høyesterett.

torsdag 26.10 2017
Åpen dag: Sorenskriver Leif Otto Østerbø i Sør-Trøndelag tingrett kan lørdag ønske publikum velkommen til åpen dag i Trondheim tinghus. Her sammen med sikkerhetsansatte Tom Åge Dahl (t.v.) og Anders Bang Danielsen. 

Lørdag kan alle se en rollespill-rettssak og et ekte bryllup i tinghuset

Med ønske om åpenhet i rettspleien og en tilgjengelig domstol, ønsker Sør-Trøndelag tingrett velkommen til en rekke arrangement lørdag.

tirsdag 19.09 2017
Full av råte: Beboer og tidligere styreleder i sameiet Rosenborg Park B2, Terje Wold, var både forbannet og oppgitt over de dårlige byggearbeidene da Adresseavisen besøkte ham i vår. 
    
      (Foto: Mariann Dybdahl, Adresseavisen)

Utbygger vil utbedre råteskader på Rosenborg Park

Utbyggeren har valgt å gjøre opp for seg og betaler nærmere to millioner kroner til fem seksjonseiere i Sameiet Rosenborg Park B2.

fredag 07.07 2017
Vindmøllepark: Storheia vindpark blir den største vindparken på Fosen med 80 vindmøller. Fosen reinbeitedistrikt mener vindmøllene kommer til å ta en tredel av beitearealet på Storheia. 

Fosen reinbeitedistrikt vant over Fosen Vind

Høyesteretts ankeutvalg har gitt Fosen reinbeitedistrikt medhold i klagen over namsmannens beslutning om å gi Fosen Vind anledning til å bygge vindmøller før ekspropriasjonserstatning er fastsatt.

mandag 03.07 2017

Skoleleder dømt til halvannet års fengsel for seksuelle overgrep

Høyesterett har dømt en skoleleder i 50-årene til ett år og seks måneder ubetinget fengsel for seksuelle overgrep mot en åtte år gammel jente. 

torsdag 08.06 2017
 
    
      (Foto: LISE ÅSERUD, SCANPIX)

Breivik får ikke anke til Høyesterett, tar saken videre til Strasbourg

Anders Behring Breivik tar menneskerettighetsdommen til Strasbourg når Høyesterett nå avviser samtlige deler av anken hans.