Troende er for abort

Over halvparten av religiøse kvinner er for selvbestemt abort. Hver femte av kvinnene har selv tatt abort. - En tankevekker, sier stortingsrepresentant Ola T. Lånke (KrF).

Saken oppdateres.

57 prosent av midt-norske kvinner som oppgir at de er konservative i religionsspørsmål, mener kvinner skal ha rett til selvbestemt abort. Totalt mener 74 prosent av kvinner i Midt-Norge det samme. Det viser undersøkelsen som Norfakta har gjennomført for Adresseavisen.

- Dette er en ganske alvorlig påminnelse om at holdningene forandrer seg, sier stortingsrepresentant Ola T. Lånke (bildet) fra Kristelig Folkeparti. Partiet er mot selvbestemt abort, og ønsker å fjerne loven om svangerskapsavbrudd, som sikrer kvinner rett til å ta abort før 12. svangerskapsuke.

- Det kan være en del mennesker innen partiet som har endret syn på abortloven, uten at det er noe jeg vet. KrF påvirkes jo av samfunnet utenfor. Men for oss er det et ikke-tema nå, og slike meningsmålinger gir ikke akkurat inspirasjon til å ta opp kampen igjen, mener stortingsrepresentanten fra Sør-Trøndelag.

- Vi innser at det er lite realistisk å prøve å endre loven nå. Det vil være en tapt sak uansett, for flertallet er stort, sier Lånke.

KrF tapte slaget allerede da loven ble vedtatt i 1978.

- Folk er blitt vant til at loven er der. Og det er vel slik i kristne miljøer som i andre miljøer, at man benytter seg av mulighetene som finnes, mener Lånke.

Hver femte religiøse kvinne har benyttet seg av muligheten til å ta abort, ifølge undersøkelsen. I går skrev Adresseavisen at 25 prosent av kvinnene mellom 18 og 80 år i Midt-Norge har avbrutt et eller flere svangerskap. Blant kvinnene som oppgir å være liberale i religionsspørsmål, har 32 prosent tatt abort, mens altså 22 prosent av de konservative har gjort det.

Lånke tror ikke KrF kommer til å endre standpunkt i abort-spørsmålet.

- Våre prinsipper står og faller ikke på meningsmålinger, sier han.

Ny plan mot abort

Regjeringen med helseminister Dagfinn Høybråten (KrF) i spissen, satser isteden på å forebygge aborter gjennom en ny handlingsplan. Målene for planperioden fra 2004 til 2008 er blant annet å redusere aborttallene blant unge kvinner mellom 20 og 24 år, gjennom et målrettet tilbud om prevensjonsveiledning. Adresseavisen skrev i går at det tas flest aborter i denne aldersgruppen. Gjennom statsbudsjettet er det bevilget 21,6 millioner kroner til forebygging av uønsket svangerskap og abort.

 
På forsiden nå