TEMA

fredag 11.12 2020
BUP Lian akuttenheten. Til oppfølging om Maria som døde etter feilbehandling. 
    
      (Foto: Håvard Jensen Håvard Haugseth Jensen (foto))

Vi opplever frustrasjon og tristhet over den ensidig negative framstillingen av arbeidsplassen vi er glade i og stolte av

mandag 30.11 2020
Gunnar Sand 
    
      (Foto: Christine Schefte)

Adresseavisen mener

De mistet sine barn. Lær av de vonde historiene

Adresseavisen har skrevet

mandag 16.11 2020
Maria-saken viser hvordan dette i verste fall kan gå. Dette må ikke skje igjen! skriver kronikkforfatterne.  
    
      (Foto: Kim Nygård)

Maria-saken viser hvordan det i verste fall kan gå

torsdag 01.10 2020
- Det jeg reagerer mest på, er at barn som er innlagt med tvang, ikke får sine rettigheter ivaretatt, sier Elin Hagerup, pasient- og brukerombud i Trøndelag. 
    
      (Foto: Marit Langseth)

- Enhver som leser denne rapporten, blir bekymret

Pasientombud Elin Hagerup mener Fylkesmannen i Trøndelag for lengst burde tatt tak i problemene ved St. Olavs tilbud på BUP Lian.

tirsdag 21.04 2020
 

Pasientombudet svarer

«Jeg tror at naboen har snoket i pasientjournalen min. Har hun lov til dette?»

tirsdag 24.03 2020
 

Pasienombudet svarer

Har jeg rettigheter som nærmeste pårørende til mine gamle foreldre?

fredag 06.03 2020
 

Pasientombudet svarer

Fastlegen er frekk og avvisende

 
    
      (Foto: Shutterstock)

Pasientombudet svarer

Etter at mor kom på sykehjemmet er hun blitt veldig forandret

tirsdag 08.10 2019
 

Pasientombudet svarer

«Må jeg forholde meg til så mange leger?»

Jeg har flere kroniske sykdommer, er mye på sykehus og møter nye leger nesten hver gang.

fredag 27.09 2019
Pasient- og brukerombud Elin Hagerup sier det er et lederansvar å få på plass gode nok rutiner. 
    
      (Foto: Marit Langseth)

Debatt:

Dette er ødeleggende for omdømmet til hele Helse Midt-Norge

At sykehuset sørger for et godt pasientforløp tidligere på dagen, blir fort glemt når vedkommende pasient ikke blir fraktet hjem på grunn av uteblitt transport.

tirsdag 20.11 2018
Noen pasienter gruer seg mer til reisen enn til behandlingen på sykehuset. Fra nyttår er avtalen med Helseekspressen avsluttet. Det betyr at pasientene må transporteres på andre måter som taxi, syketransport eller gjennom kollektivtilbudet. 

Kommentar

Du må ha god helse for å være syk på reise

Det er sterke reaksjoner på at Helseekspressen nå avvikles. Men må ikke også pasientene akseptere at syketransporten er mest mulig effektiv?

søndag 27.05 2018
 

Debatt

Den som ringer til et legekontor for å bestille time må også betale egen telefonregning

tirsdag 22.05 2018
«Det er ikke vanskelig å forestille seg omfanget av ulovlig inndreven kapital når samtlige fastleger kan ha inntil 2500 pasienter på listen sin» skriver Lone Auganes. Bildet er et illustrasjonsfoto. 

Debatt

Betenkelig at fastleger fortsatt tar ulovlig gebyr

«Det er et prinsipp at befolkningen skal ha tilgang til helsetjenester uavhengig av privatøkonomien» skriver Lone Auganes i dette debattinnlegget.