TEMA

torsdag 11.02 2021
- Fakta viser at det ikke er noen grunn til å føle seg utrygg i distriktene i Trøndelag, sier Venstres kommunalråd i Trondheim, Erling Moe. 
    
      (Foto: Terje Svaan)

- Det skaper en falsk trygghet at det går en politibetjent rundt i Namsskogan. For der skjer det nesten ingenting

- Det skaper en falsk trygghet at det går en politibetjent rundt i Namsskogan. For der skjer det nesten ingenting, sier kommunalråd i Trondheim, Erling Moe.

mandag 07.01 2019
«Mange fylker opplever i dag en sentralisering av akuttberedskap. Vi ser det i Nord-Norge og vi ser det i Trøndelag» skriver Marit Arnstad. (Illustrasjonsfoto) 

Kronikk

Trøndelag opplever i dag en sentralisering av livsviktig akuttberedskap

onsdag 24.10 2018
Frøya-ordfører Berit Flåmo trekker fram ulykken i Hitraunnelen (øverst til vesntre) og skyteepisoden på Frøya som bevis på at de har hatt rett i kritikken av politireformen. 

Debatt

Hvor var politiet? Det var dette vi advarte mot

Frøya-ordfører Berit Flåmo skriver i dette debattinnlegget om to hendelser hun mener bekrefter at de hadde rett i sine bekymringer for politireformen.

onsdag 03.10 2018
«Vår store bekymring nå er finansieringen av alle reformtiltakene» skriver Marit Heistad, som er leder av Norges Politilederlag i Trøndelag. 

Debatt

Politiet i Trøndelag sliter med en aldrende bilpark. Sjekk snittalderen på bilene våre

«Politidistriktets økonomiske handlingsrom er vesentlig redusert de siste årene» skriver Marit Heistad, leder av Norges Politilederlag Trøndelag, i dette debattinnlegget.

mandag 27.08 2018
«Er ikke dette nettopp det vi stadig oftere opplever, at PR-byråer, tenketanker og politiske rådgivere sukrer de politiske utspillene med forskjønnende ord og forvirrende budskap?» spør Steinar Westin. Bildet er fra partilederdebatten under Arendalsuka . 

Signert

Her sitter det PR-byråer og pønsker ut hvordan de best skal manipulere deg og meg

onsdag 27.09 2017
 

Politiet skal være bedre rustet for et økt trusselnivå

Fra 27. september får hele Trøndelag en ny og felles operasjonssentral. Politiet mener at dette vil gi et tryggere tilbud med mer kvalitet til befolkningen.

torsdag 24.08 2017
Så sint: Ingvild Kjerkol var nådeløs mot regjeringen, og da spesielt mot politireformen. Hun fikk støtte av Marit Arnstad (Sp) (t.h.). Til venstre ser vi MDGs Gjertrud Berg. 

I fistel over politireformen

Nærpolitireformen ga full fyr i debatten. Ap-topp Ingvild Kjerkol gikk i strupen på Frps Sivert Bjørnstad.

mandag 24.07 2017
Frokost: Senterpartiet møtes for frokost hjemme hos Ola Borten Moe på Heimdal. Fra venstre: stortingsrepresentant Heidi Greni, nestleder Ola Borten Moe, leder Trygve Slagsvold Vedum, og stortingsrepresentant Marit Arnstad. 

Vil slanke POD og ansette flere politifolk

Hjemme hos Ola Borten Moe er flere partitopper samlet for å diskutere Stortingsvalget. Politireform kan bli valgkampsaken som viser hvordan regjeringens politikk ikke fungerer.

søndag 23.07 2017
For Jørn Morten Sletta (i midten), fungerende lensmann i Dovre og Lesja, er arbeidshverdagen ofte en annen enn for politiet i de store byene. Men også han har iblant behov for å pågripe folk og kjøre dem i arresten. Bildet er fra flommen i Gudbrandsdalen på forsommeren for fire år siden. 
    
      (Foto: Geir Olsen, NTB Scanpix)

228 kilometer å kjøre til nærmeste politiarrest

Norges største politidistrikt har én politiarrest. For enkelte politi- og lensmannskontorer kan det ta opp til syv timer å frakte en arrestant til arresten og komme seg tilbake.

torsdag 01.06 2017
 

Adresseavisen mener

Vi trenger et godt og kompetent Økokrim

Et regjeringsoppnevnt utvalg foreslår å slå sammen Økokrim og Kripos. Et flertall i Særorganutvalget mener en slik sammenslåing vil gi en felles bistands- og etterforskningsenhet som gjør politiet bedre i stand til å bekjempe organisert kriminalitet og økonomisk kriminalitet.

mandag 22.05 2017
 

Politisjefer:

Vil ha færre fartskontroller og mer fokus på overgrepssaker

Flere polititopper mener politiet bør prioritere overgrep mot barn fremfor trafikkontroller. Et regjeringsoppnevnt utvalg foreslår å legge ned Utrykningspolitiet (UP).

onsdag 22.03 2017
Kronikkforfatteren: Vidar Johnsen er leder i Politiets Fellesforbund Trøndelag
 

Kronikk

Regjeringen er ikke ærlig om politireformen

Den siste tiden har det blitt stadig mer tydelig at verken politiets medarbeidere eller befolkningen har særlig tro på at politireformen skal kunne gi et politi som løser sitt samfunnsoppdrag på en bedre måte.

torsdag 23.02 2017
 

Politiets Fellesforbund i Trøndelag om nærpolitreformen:

- Det blir ikke kortere mellom Oppdal og Røros selv om man innfører en reform

Også i Trøndelag tviler politiet på at nærpolitireformen vil gi et bedre politi.

tirsdag 10.01 2017
Snart er det klart hvor mange av dagens 340 lensmannskontor som blir borte i forbindelse med nærpolitireformen. Lokale politimestre foreslår å kutte 130 kontor, men opprette sju nye. Politidirektoratet får siste ord.
 
    
      (Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix)

Ber Politidirektoratet bevare flere lensmannskontorer

Landets politimestre vil kutte 130 av dagens lensmannskontorer. Senterpartiet krever at Politidirektoratet griper inn og sørger for at det blir flere tjenestesteder.

fredag 16.12 2016

Adresseavisen mener

Upopulær, men nødvendig politireform

Politimesteren i Trøndelag vil likevel beholde Selbu, Åfjord og Midtre Gauldal som tjenestesteder.

fredag 27.11 2015
Sammensmeltningen: - De aller fleste i Nord- og Sør-Trøndelag har samme bakgrunn. Politifaglig stiller vi likt. Betjentene har samme skolebakgrunn og juristene kommer fra jusstudier. Vi har akkurat de samme kravene til trening og etterforskning. Utover det, tror jeg vi har mest å lære av hverandre, sier Nils Kristian Moe. Han blir politimester for 930 ansatte fra nyttår. 

Navn i nyhetene:

Setter høflighet, vennlighet og bedre politiarbeid fremst

Nils Kristian Moe blir politimester i "Stortrøndelag"

torsdag 05.11 2015
På befaring: Fra venstre: Kåre Svepstad, leder for Politijuristene Nord-Trøndelag, Ivar Vigdenes, ordfører i Stjørdal og Per Kristian Heitmann, leder i Politiets Fellesforbund i Nord-Trøndelag ønsker at det nye hovedsetet for Trøndelag politidistrikt legges til Tangen næringsbygg. 

- Flytt politimesteren til Stjørdal

Stjørdalsordfører Ivar Vigdenes (Sp) har ikke gitt opp kampen om å få lagt administrasjonsstedet i Trøndelag politidistrikt til Stjørdal selv om Politidirektoratet foreløpig har bestemt seg for Trondheim.

lørdag 26.09 2015
 

Kommentar:

Hadde jeg bodd i en småkommune, ville jeg blitt litt bekymret

Det er langt fra Akersgata til Agdenes.

onsdag 02.09 2015
Ett politidistrikt: Fra 1. januar vil Nord-Trøndelag politidistrikt og Sør-Trøndelag politidistrikt blitt ett politidistrikt. Tidligere har Nils Kristian Moe (t.h.) sagt han ville søke politimesterstillingen, mens Sigbjørn Bjerkem har vært litt mer hemmelighetsfull. 

Utsetter søknadsfristen for nye politisjefer

Bare timer etter at fristen for å søke stillingene som nye politimestere gikk ut, ble det bestemt å forlenge søknadsfristen med én måned til 30. september.