TEMA

fredag 15.01 2021
 

Adresseavisen mener

Bertheussen-saken viser at rettsstaten fungerer

En historisk rettssak rundet en milepæl fredag, da Oslo tingrett kjente Laila Bertheussen skyldig i de alvorligste tiltalepunktene.

torsdag 22.10 2020
 

Fremtidsfullmakt: Hvorfor trenger man det?

tirsdag 30.04 2019
Jushjelpa Midt Norge får støtten sin halvert i det foreslotte statsbudsjettet. Dette kan bety kroken på døra 
        
            (Foto: Sebastian S. Bjerkvik)

Studenter legger ned gratistilbud

Jushjelpa i Midt-Norge har tilbudt gratis rettshjelp i 28 år, nå avvikler de driften.

lørdag 25.08 2018
Par i kvaler: Emma Thompson spiller en britisk dommer som sliter i samlivet med ektemanen(Stanley Tucci), samtidig som hun dømmer over liv og død hos mindreårige. 

Bør dødssyk 17-årig Jehovas vitne dømmes til blodoverføring mot foreldrenes vilje?4

Skjematisk og noe glatt, men funksjonell filmversjon av Ian McEwans roman.

mandag 09.04 2018
Oppdatert barneloven: Det er ikke uforståelig at presumtivt fornuftige mennesker både blir egoistiske og irrasjonelle når det koker over av vonde følelser i forbindelse med et brudd, men det beste for barnet er likevel samvær både med mamma og pappa. Endringer i barneloven skal bidra til å styrke barns samvær og kontakt med begge foreldrene etter et samlivsbrudd. 

Når mor demoniserer far

Vil endringen i barneloven i praksis føre til at flere barn får kontakt med faren eller moren sin?

søndag 04.03 2018
«Når straffesaken aldri kommer til domstolene, får vi ikke det endelige svaret. Og da begynner vi å lure. Hva mente egentlig politiet?» skriver Merethe Baustad Ranum. 

Signert

Hva betyr det egentlig at saken er henlagt?

Henlagt etter bevisets stilling, heter det. Men hva betyr det? Er den som har vært siktet renvasket, eller er vedkommende likevel litt skyldig? Ingen av delene, er mitt svar.

fredag 08.12 2017
«Barnas Trygghet» konfronterer menn som ønsker å begå overgrep mot unge og legger ut videoer av dem på nettet. Hensikten er god, men borgerverngrupper hører ikke hjemme i en rettsstat. 

Det er lett å hate barnelokkere, men borgervern blir aldri greit

Barnas Trygghet jakter på overgripere og barnelokkere. Bare medlemmenes moralske skrupler setter grenser for metodene de bruker. Det hører ikke hjemme i en rettsstat.

lørdag 02.12 2017
 

Ankesak i Frostating lagmannsrett avbrutt:

Meddommer forsto ingenting - var psykisk utviklingshemmet

Etter en dag med rettsforhandlinger oppdaget de at en av lekdommerne var psykisk utviklingshemmet.

onsdag 18.10 2017
 

Kronikk

Denne filmen avslører norsk retts diskriminering av fedre

mandag 16.10 2017
Jushjelpa i Midt-Norge, her ved daglig leder Hanne Ree Ugland, reagerer på at det er de svakere stilte som rammes av kuttene i statsbudsjettet. 

Jushjelpa i Midt-Norge frykter nedleggelse etter kutt i støtte

Jushjelpa i Midt-Norge reagerer på forslaget om å kutte midlene til spesielle rettshjelpstiltak i statsbudsjettet. Det kan bety at vanskeligstilte ikke har mulighet til å få rettshjelp.

onsdag 13.09 2017
 

Signert

Dommere skal være uavhengige av alt, unntatt lovene

Samtidig som stadig flere europeiske regjeringer prøver å kneble sine domstolers uavhengighet fikk Norge i august en domstolskommisjon. Det er godt timet. Norske domstolers uavhengighet bør ha et sterkere vern.

torsdag 11.05 2017
 

Signert

Sovevoldtekt kan være vel så ille som overfallsvoldtekt

De som taler ofrenes sak forstår ikke jussen, og de som taler jussens sak forstår ikke ofrene. Noen må oppklare for begge.