TEMA

fredag 14.01 2022
OSLO 20151125.
KS nestleder Bjørn Arild Gram (Sp) i dialogmøte med ordførere og byråder i de største kommunene, om utfordringene i flyktningsituasjonen under et politisk toppmøte arrangert av KS. 
Foto: Heiko Junge / NTB 
    
      (Foto: Heiko Junge)

Sameministeren vil ikke møte Fosen-samene

Reindriftssamene ville møte regjeringens sameminister for å snakke om fremtiden på Fosen. Men kommunalminister Bjørn Arild Gram sa nei. Det gjorde også statsråden med ansvar for reindriften i Norge.

torsdag 06.01 2022
Vindmøllene på Vikna kan snart få selskap av mange flere dersom NTE blåser liv i Ytre Vikna 2. Den nye vindparken kan gi strøm til 75 000 husstander. 
    
      (Foto: LEIF ARNE HOLME)

Gi samene en klekkelig erstatning og la vindanleggene stå

torsdag 09.12 2021
 

Sametingspresidenten: Dette er ingen etterlevelse av Høyesteretts dom

fredag 03.12 2021
Ga Listhaug til eksamen: Studentene til universitetslektor Marion Gimsøy Stavsøien fikk Facebook-Listhaug til eksamen. - Vi vil være relevante og er opptatt av nye tekstformer, sier hun. 
    
      (Foto: Kim Nygård)

Fortsatt er det kun bildet og gateskiltet vi hengte igjen av minneplassen

fredag 12.11 2021
StatsrÂd Marte Mj¯s Persen p omvisning i Roan Vindpark Her sammen med reindriftsame Terje Haugen. 
    
      (Foto: Kim NygÂrd)

Her møter statsråden samene på Fosen

Samene på Fosen har ett mål. De vil at vindkraftanleggene på Storheia og i Roan skal rives. Fredag møttes partene på Fosen.

tirsdag 09.11 2021
Klimatoppmøte i Glasgow. Urfolk. 
    
      (Foto: Kim Nygård)

Adressa i Glasgow

- Vi er de første som merker klimaendringene

De kommer fra tre ulike verdensdeler, fra Norge, Alaska og Tsjad. Men på FNs klimakonferanse kjemper de sammen. - Skal verden lykkes i å stanse klimakrisen, må vi urfolk lyttes til, sier de.

fredag 29.10 2021
Samtidig som det er få samiske språkbrukere, er det et økende behov for kompetanse i samiske språk, skriver kronikkforfatterene. 
    
      (Foto: Foto: Kjell A. Olsen, Adresseavisen)

Historien har gitt oss samer en tung ryggsekk med urett

mandag 11.10 2021
 

- Vi har slått Fosen vind. Nå skal vi feste i tre dager

- Vi har slått Fosen vind. Nå skal vi feste i tre dager, som det høver seg ved store anledninger.

onsdag 06.10 2021
 

Vi er stadig flere med samisk identitet, selv om vi ikke går med kofte

torsdag 02.09 2021
 

Ærede Høyesterett! Hev dere over statlig prestisje!

Hev dere over statlig prestisje! Stem til forsvar for reindriftsamene på Fosen.

fredag 27.08 2021
 
    
      (Foto: Morten Antonsen )

Hvordan kan jordbruk og reindrift leve godt sammen?

Gode hensikter er ikke nok for å sikre en fredelig sameksistens mellom reindrift og jordbruk. Problemene og utfordringene har dessverre ingen quick fix.

tirsdag 24.08 2021
 
    
      (Foto: NIM)

Nå setter Høyesterett et foreløpig punktum

Striden mellom Fosen Vind og Fosen reinbeitedistrikt kan gi avklaringer om urfolks rettigheter.

lørdag 06.02 2021
 

Samenes nasjonaldag 6. februar

Nordmenn tok trommene fra samene. Snart får sørsamene Bindalstromma tilbake.

En svær flytteoperasjon er på gang. Snart fraktes 163 skistaver, bruksgjenstander, lykkeamuletter, trommer og andre sørsamiske gjenstander fra Oslo og «hjem» til Snåsa.

mandag 07.12 2020
Utbyggingen på Fosen og den pågående utbyggingen i Vefsn skader både reindrifta og det sørsamiske samfunnet, skriver innleggsforfatterne. 
    
      (Foto: Kim Nygård (Arkiv))

De kjemper ikke bare for seg selv, for sin kulturs rett og for det sørsamiske folket

torsdag 03.12 2020
 

Gieries bïegkefaamoen gåassoehtæjjatjïelth, krööhkestidie båatsoem // Kjære vertskommuner for vindkraft, ta hensyn til reindrifta

lørdag 14.11 2020
Mandag 2. desember starter rettsaken som reindrifta på Fosen fører mot Fosen vind. Demonstrasjon ved Trondheim tinghus for å markere støtte til den samiske reindrifta i deres kamp mot vindindustri. Til høyre Knut Erik Strand,Sissel Berg og Erlend Leirdal 
    
      (Foto: Kim Nygård)

At regjeringsadvokaten aktivt støtter Fosen Vind er svært kritikkverdig

lørdag 28.03 2020
Terje Haugen (57) er en av de tre andelseierne i Nord-Fosen sijte. De to andre er Erling Holtan (65) og Elise Holtan Pavall Årbogen (33). 

Slik skiller reineierne ut hvilke dyr som skal slaktes

De skulle ha merket og slaktet før jul. Men først i slutten av februar ble vær- og føreforholdene gode nok.

mandag 24.02 2020
Roan 4. oktober 2019 Vindturbiner med anleggsvei i Roan, tilhørende Fosen vind DA. 
    
      (Foto: Morten Antonsen)

Debatt:

Manglende sosiale antenner fra Fosen vind

torsdag 20.02 2020
Mandag 2. desember starter rettsaken som reindrifta på Fosen fører mot Fosen vind. Demonstrasjon ved Trondheim tinghus for å markere støtte til den samiske reindrifta i deres kamp mot vindindustri. Til høyre Knut Erik Strand,Sissel Berg og Erlend Leirdal 
    
      (Foto: Kim Nygaard)

- Dette er en frekk og usmakelig invitasjon

- Hvor ufølsom går det an å være? I 20 år har reindriftssamene på Fosen kjempet mot vindkraftutbyggingen, og så inviteres de til å være statister og serveringspersonell for en feiring som tramper på livsgrunnlaget deres, sier sametingspresident Aili Keskitalo.

torsdag 06.02 2020
Øvre Bakklandet 52 blir gitt til samisk forening. Kim Runar Klodiussen ruslet tilfeldig forbi for å feire den samiske nasjonaldagen. 
    
      (Foto: Kim_Nygaard)

Her kan trondheimssamer få sitt eget møtested

Dette huset på Bakklandet kan bli tilholdsstedet for det samiske miljøet i Trondheim.

 

Debatt:

I dag får sørsamer et for dårlig helsetilbud

Oslo 06.02.2018 Samer demonstrerer utenfor Stortinget mot vindkraft på Storheia i solidaritet med Samene på Fosen Ola Eian fra Osen som er talsperson for Grønn Ungdom holder en tale foto Kristin Svorte 
    
      (Foto: Kristin Svorte)

Adresseavisen mener

Samenes nasjonaldag er en påminnelse om at det fortsatt er konflikter

Dagen i dag er samenes nasjonaldag. Dagen er først og fremst en feiring av urfolkets kultur, språk og historie, men den er også være en påminnelse om at det fortsatt er betydelige motsetninger mellom samene og andre deler av befolkningen.

fredag 31.01 2020
Sametingspresidenten Aili Keskitalo ønsket et dialogmøte med ordfører Ole Morten Balstad, i Selbu kommune, etter at en same i sommer ble nektet adgang på grunneiermøte der EDL skulle holde foredrag. Her i Selbu rådhus. Foto: Therese Alice Sanne 
    
      (Foto: THERESE ALICE SANNE)

Kom til Selbu for å rydde opp etter rabaldermøte

- Det var utvilsomt samer i dette området før Norge ble til. Uansett hvem som kom først, er vi alle her i dag til dialog og for å finne løsninger, sa sametingspresident Aili Keskitalo da hun torsdag besøkte Selbu for første gang siden konfrontasjonen mellom selbygg og samer i fjor sommer.

tirsdag 10.12 2019
 

- Målet må være å kunne fortsette med reindrift på Fosen

Elise (32) kjemper i rettssalen mot vindkraftutbyggingen: - Jeg har ikke veldig store forhåpninger om utfallet.

søndag 16.06 2019
Samene i Norge er ikke politisk, økonomisk eller sosialt marginaliserte, skriver debattanten.  
    
      (Foto: V. Belov / Shutterstock / NTB scanpix)

Debatt:

De ble invitert av Selbu utmarksråd: - Samer i Norge er ikke marginaliserte

EDL sitt idégrunnlag kan oppsummeres slik: Demokratiske verdier, likeverd og åpenhet i offentlige prosesser.

fredag 14.06 2019
 
    
      (Foto: Christine Schefte)

Debatt:

Derfor gikk det veldig galt i Selbu

Et grunnleggende problem ved grunneiermøtet på Selbu er at EDL ble presentert for et intetanende publikum som en nøytral kilde til kunnskap om historie og juss. Det er de ikke.

tirsdag 11.06 2019
 

Politikerne må være tydelige mot antisamiske utspill

I sørlige deler av det samiske bosetningsområdet har samer i mange generasjoner erfart rasisme og mye motstand.

søndag 09.06 2019
 

Ber statsministeren ta avstand fra «det anti-samiske arrangementet» i Selbu

Fredag ba Sametinget statsminister Erna Solberg om å ta aktivt avstand fra den «hatfremmende adferden» som kom fram under grunneiermøtet i Selbu. I en skriftlig henvendelse ber Lars Haltbrekken statsministeren om det samme.

mandag 04.02 2019
Torgeir Anda tar med vedtaket fra fylkesårsmøtet i Trøndelag Venstre til regjeringspartiets landsmøte kommende helg. 

Støtter Fosen-samene:

Venstre i Trøndelag vil stoppe vindmøllene på Storheia

Trøndelag Venstre krever at regjeringen stopper vindkraftutbyggingen på Storheia med øyeblikkelig virkning.

tirsdag 22.01 2019
Aksjonister fra Natur og ungdom markerte sin støtte til reineier Jovsset Ante Sara foran Stortinget. Kronikkforfatterne mener at denne saken, i tillegg til vindkraftutbyggingen på Fosen, viser de at den norske stats forvaltning av reindriften ikke er sammenfallende med hvordan det samiske samfunnet tenker om dette. 

Kronikk

Bryter Norge menneskerettighetene på Fosen?

tirsdag 11.12 2018
Arvid Jåma og 20 andre reindriftsutøvere på Fosen bringer vindkraftutbyggingen på Storheia inn for FNs rasediskrimineringskomité. 
    
      (Foto: DAN ÅGREN)

Mange trodde vindkraftkampen var tapt: - Jeg har jeg aldri følt meg nærmere full seier enn akkurat nå

- Jeg tror ikke regjeringa tør å trosse FNs rasediskrimineringskomité. Jeg tror på full seier og stans i anleggsarbeidet, sier Arvid Jåma.

 

FNs rasediskrimineringskomite ber om stans i Storheia-utbygging

FNs rasediskrimineringskomité (CERD) har tatt tak i Fosen-samenes sak mot vindpark på Storheia. Komiteen krever at vindkraftutbyggingen på Storheia stoppes midlertidig.

søndag 04.11 2018
Arvid Jåma og 20 andre reindriftsutøvere på Fosen bringer vindkraftutbyggingen på Storheia inn for FNs rasediskrimineringskomité. 

Klager Storheia-utbyggingen inn for FNs rasediskrimineringskomité:

Ber FN om å stoppe vindkraftutbyggingen på Fosen

Om få uker kan det være avklart om vindkraftutbyggingen på Storheia på Fosen må stoppes.

fredag 26.10 2018
Føler seg frikjent: Henning Henningsgård klipte i stykker reingjerdet for å komme inn på vedplassen sin. Nå er saken henlagt. Politiet etla bort saken uten å etterforske. 

Han ødela reingjerdet i Brekken – nå er saken ferdig etterforsket

Grunneier Henning Henningsgård ble anmeldt for hærverk på et reingjerde i Brekken. Nå har politiet gjort seg ferdig med saken.

torsdag 13.09 2018
Klippet opp reingjerdet: Grunneier Henning Henningsgård sier gjerdet var ulovlig oppført på hans eiendom. Derfor klippet han det opp. 

- Det var jeg som klippet opp reingjerdet

Grunneier Henning Henningsgård i Brekken er anmeldt for hærverk på reingjerdet. Selv har han anmeldt reineiere for å ha satt opp gjerdet ulovlig på eiendommen hans.

tirsdag 03.07 2018
Inntrøndelag tingrett mener at Leif Arne Jåma, John Kr. Jåma og de andre reindriftsutøverne i Sørgruppen Fosen reinbeitedistrikt/Fovsen Njaarke skal ha til sammen 12,6 millioner kroner i erstatning fra Fosen Vind og Statnett. 

Storheia-samene:

Tingretten har bestemt hva sørsamene skal få i erstatning

Sørgruppen i Fosen reinbeitedistrikt får 12,6 millioner kroner i erstatning for tapet av Storheia som reinbeite til vindkraftutbyggingen.

onsdag 06.06 2018
Maja Kristine Jåma er en av de unge reindriftsutøverne i Sørgruppen i Fosen reinbeitedistrikt som mister vinterbeite til vindkraftanlegget på Storheia. Her fanges en rein som skal til slakting høsten 2016. 

Tap på tap for Fosen-samene:

Lagmannsretten bekymret for Fosen Vinds økonomi

Storheia-samene har tapt enda en omgang i rettsapparatet. «En stans i anleggsdriften vil ha betydelige økonomiske konsekvenser for Fosen Vind,» skriver Frostating lagmannsrett og avviser samenes krav om stopp på Storheia.

onsdag 16.05 2018
Leif Arne Jåma og John Kr. Jåma representerte Sørgruppen i Fosen reinbeitedistrikt/Fovsen Njaarke i erstatningssaken.hvo 

Storheia-samene krever 120 millioner i erstatning

Sørgruppen i Fosen reinbeitedistrikt/Fovsen Njaarke krever 120 millioner kroner i erstatning for skadene reindriften påføres av vindkraftutbyggingen på Storheia.

tirsdag 06.02 2018
Selfie med statsministeren: Fra venstre: Leif Henrik Halvari fra Tana, Anne-Marja Jannok-Joma, Snåsa, statsminister Erna Solberg, Dan-Jonas Sparro, Snåsa og Maren Benedicte Storslett fra Kautokeino 

Erna feiret samefolkets dag på Sverresborg:

- Viktig å minnes at vi er to folk

I 2004 fikk daværende kommunalminister Erna Solberg ideen om samiske veivisere. I 2018 feiret hun samefolkets dag sammen med årets fire veivisere.

torsdag 07.09 2017
Bare dager før sametingsvalget frir Ellinor Marita Jåma (Aasg) til Trondheim kommune om hjelp til å etablere et samisk møtested i Trondheim. - Trondhim er byen for hele Trøndelag og den største valgkretsen i det sørsamiske området, sier Jåma. 

Jobber for nytt samisk samlingssted i Trondheim

- Det vil være en berikelse for Trondheim som by, sier Ellinor Jåma (Aasg).

onsdag 06.09 2017
 

Med egne ord

Før min søster går til felts mot meg; naturopplevelser er viktig, men Norge er også mer enn natur

torsdag 13.07 2017
Tråante 2017: Statsminister Solberg heldt opningstale og sa at fornorskingspolitikken heldigvis er over, skriver kronikkforfatterne. Her er Solberg saman med ordfører Rita Ottervik. 
    
      (Foto: Rune Petter Ness)

Kronikk

Igjen har samane måtte sitje i retten og kjempe

Statsminister Erna Solbergs opningstale under den samiske jubileumsveka Tråante i februar, står i sterk kontrast til rettssaka som i juni utspelte seg i skjønnsretten i Trondheim.

mandag 03.07 2017
Samisk språk: «Det hadde jo vært fint om vi, trøndere, som bor midt i det sørsamiske området, i det minste kunne si hei til våre naboer på deres eget språk» skriver Anna Lian. 

Signert:

Her kommer verdens korteste språkkurs

Vi kan si hei på åtte språk og bestille en øl på ti. Men hvorfor kan de fleste av oss ikke et eneste ord på sørsamisk?

mandag 26.06 2017
Trues: Det er uvirkelig at vi i Norge lar kynismen valse over en minoritet som forsøker å leve av og med naturen og attpåtil skal sitte igjen med et totalt ulønnsomt prosjekt, skriver kronikkforfatterne. Her fra demonstrasjonen utenfor tingrettsalen. Maja Kristine Jåma 
    
      (Foto: jens petter søraa)

Kronikk

Kina vil ha strøm i maksimalt 14 timer av den totale produksjonen fra vindmøllene på Storheia

Nok en gang er vi vitner til at samene og deres levesett, levevei og kultur trues av storkapitalen. Det er bare det, at denne gangen er det våre egne samer, Fosen-samene det gjelder.

torsdag 15.06 2017
Klar tale: Folkerettslig har Fosen-samene en meget god sak, mener professor i urfolksrett Mattias Åhrén. Til Høyre motpartens advokat Johan Fredrik Remmen. 

Dommen om Storheia kommer i august

- Om bare én same må slutte med rein, er det brudd på FN-konvensjonen

- Om bare én same mister muligheten til å utøve sin tradisjonelle kultur, er det brudd på bestemmelser i folkeretten.

mandag 05.06 2017
Urfolk vs makta: Bildet er fra et møte om vindkraft i Åfjord i 2012. Fra venstre Arvid Jåma, Leif Arne Jåma, Terje Haugen og daværende olje- og energiminister Ola Borten Moe. 

- Større sak enn Alta-saken

Tirsdag møtes Fosen-samene og utbyggerne i rettssalen

Tirsdag starter en uvanlig rettssak i den gamle lagmannsrettssalen i Erling Skakkes gate i Trondheim. Da møtes Fosen-samene og utbyggerne som vil anlegge vindkraftpark på Storheia ansikt til ansikt for første gang i en rettssal.

torsdag 11.05 2017
Nei til vindkraft: Line Harbak håper inderlig at det ikke blir noe av vindkraftutbyggingen. 
    
      (Foto: Rune Petter Ness)

Livet med kommunen:

- Vindmøllene vil ødelegge fjellet mitt

Line Harbak står på gården sin mellom hav og fjell. Hun håper inderlig at det ikke blir noe av vindkraftutbyggingen.

lørdag 08.04 2017
Snøskuter på merka løype: Lørdag 25. april åpnet det 43 kilometer med løyper for snøskutere. Dette er fra Grønsjøen, nordvest av Stugudal. Dette er midt i kalvingsdistriktet for reinen. 

Samene vil stenge snøskuterløyper

Tydal åpnet snøskuterløyper for allmenn bruk rett før påske. Reindriftssamene mener det vil forstyrre reinen midt i kalvinga.

søndag 12.03 2017
Den fransk-israelske filmen «In between» vant juryprisen under årets Kosmorama-festival.  

Solid publikumsrekord på Kosmorama

Over 27 000 personer har gjestet filmfestivalen Kosmorama som ble avsluttet søndag.

torsdag 09.03 2017
Strålende hovedrolle: Lene Cecilia Sparrok fra Namsskogan imponerer stort i hovedrollen i «Sameblod», hvor hennes lillesøster Mia Erika spiller hennes søster i filmen. 

«Trønderske Lene Cecilia Sparrok stråler i hovedrollen i «Sameblod»5

«Sameblod» har noen ekstreme kvaliteter som gjør den bemerkelsesverdig og god.

onsdag 08.03 2017
Komplisert casting: Regissør Amanda Kernell måtte rekruttere sørsamisk skuespillere. Det er kun 500 personer som snakker språket som står på UNESCOs liste over alvorlig truede språk. 
    
      (Foto: Carla Orrego Veliz, PRESSEFOTO)

- Vi måtte dra hjem til sørsamene og overtale dem til å bli med i filmen

Regissør Amanda Kernell har laget verdens første langfilm på sørsamisk.

fredag 17.02 2017
Johan Tirens maleri Lappar tillvaratager skjutna renar ses gjerne som et politisk maleri, og skildrer en hendelse fra Härjedalen på 1800-tallet. Maleriet viser samer som tar hånd om rein som er skutt ned av «Brukspatron» William Farup ved Ljusnedals bruk, etter at reinsdyrene hadde forvillet seg inn på hans eiendom. 

Gjestekommentar:

Én dag feirer man sitt urfolk, og neste dag raserer man deres reinbeiter

tirsdag 14.02 2017
 

Kronikk

Det er på tide å si unnskyld

Åpent brev til Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU.

lørdag 11.02 2017
Ny president: Svenske Åsa Larsson-Blind (t.h.) ble valgt til Samerådets nye president i dag. Samerådet har også vedtatt ny flaggdag. 

Samepioner hedres med flaggdag i fire land

Samerådet har vedtatt ny flaggdag - og valg seg ny president.

fredag 10.02 2017
Den samiske jubileumsuken i Trondheim har bidratt til at langt flere er blitt oppmerksomme på samenes historie og situasjon. 
    
      (Foto: Morten Antonsen)

Adresseavisen mener

Det trengs mer enn en festuke hvert jubelår

Tråante 2017: «Det samiske folk ble invitert til byen og det ser nesten ut som om alle sammen kom» skriver Daniel Johansen. På bildet fra venstre: Inger Juhanne Eira, Merethe Kuhmunen, Erica Johansson, Ellen Berit Dalbakk, Olivia Östlund, Terje Israelsson, Niká Pittja og Katarina Kielatis. 

Debatt:

Gi oss en samisk folkefest i Trondheim hvert år

«Byen elsker det og den sørsamiske kulturen trenger det» skriver Daniel Johansen i dette debattinnlegget.

torsdag 09.02 2017
Dávvet Bruun-Solbakk 

Dávvet står opp for skeive samer

På samisk har du ikke ord for «han» eller «hun». Likevel gjør de klare kjønnsrollene i samiske samfunn at det er krevende å være utenfor boksen.

Katarina Kielsatis designer sølvsmykker basert på tradisjonelle samiske uttrykk og nye symboler. 

Unge samer mikser gjerne kofta med piercing, sminke og jeans

- Vi kan ta på oss kofta og gå på fest. Samiske skjerf og smykker brukes gjerne til vanlige klær, sier elever ved den samiske håndverksskolen i Jokkmokk i Nord-Sverige.

Kjemper for beietområdene: Vindparken vil forstyrre og gjøre at reinen trekker seg unna, sier Lars Aage Brandsfjell i Essand Reinbeitedistrikt. 

Samene i evig kamp om beiteområdene

- Skån fjellet. Legg vindparkene nærmere bebyggelsen

- Hvorfor skjemme fjellet og naturen? Legg vindparkene i stedet i bebyggelse der det er infrastruktur.

tirsdag 07.02 2017
Også samiske barn ble sendt til internatskolen for døve i Trondheim. Mange av dem bor igjen. Det er en av grunnene til at mange av forestillingene og foredragene i festuka døvetolkes. (Omviser Daniel Johansen formulerer seg verbalt.) 

Tråante 2017

Vet du hvorfor det er så mange døve samer i Trondheim?

En byvandring gjennom samisk i historie i Tråante (Trondheim) gir svar på alt fra hvorfor byen har den største grupperingen av døve samer, til bakgrunnen for brenningen av Finn-Kirsten.

Tråante: Elleve restauranter i Trondheim har reinsdyrkjøtt på menyen denne uken, deriblant Indian Tandoori. Airin Elisabeth Sandslett (t.v.) og Else Målfrid Boine får servert reinsdyrkjøtt av Gurbaz Singh, Indian Tandoori 

- Nanbrød med reinsdyrskav – dette var kjempegodt

Reinsdyrkjøtt med indisk vri falt i smak hos deltagerne på Tråante. Elleve restauranter i Trondheim har satt reinsdyr på menyen i anledning jubileet.

Da: Festgudstjeneste i Metodistkirken 5. februar i 1997. På fanget til pappa Alvar Dunfjell sitter sju måneder gamle Elle Mari Dunfjell Oskal. Nå er de tilbake i Trondheim for å feire 100-årsjubileet for det første samelandsmøtet. 

Tråante:

I 1997 satt hun på fanget til pappa - nå er Elle Mari tilbake for å feire

Nå er hun tilbake i Trondheim - 20 år etter.

mandag 06.02 2017
Kraftfullt: Sofia Jannok er nordsvensk same. På scenen i Olavshallen fremførte hun og en rekke andre sangere nyskrevet musikk av Frode Fjellheim. 

Underholdt kongen med kraft og galskap

Jubileumsforestillingen Jielemen Aavoe (Livets glede) ble både en sår og skjør fortelling om undertrykkelse av samer, og en kraftfull oppvisning i motmakt.

 

Tråante 2017:

Feiringen av samejubileet startet med et smell

Den fargerike festen på Torget i Trondheim ble markert med en kanonsalutt.

Samisk alter: «Et vedvarende offisielt tegn på at samefolket har sin selvsagte plass i katedralen. Først da er Nidaros domkirke for alvor blitt «en nasjonalhelligdom» også for samefolket». 

Kronikk

Dette er noe av det mest betydningsfulle som har skjedd i Nidarosdomen på mange tiår

6. februar, på Samefolkets dag, innvies et alter med samisk utsmykning i Nidaros domkirke.