TEMA

tirsdag 21.04 2020
 

Pasientombudet svarer

«Jeg tror at naboen har snoket i pasientjournalen min. Har hun lov til dette?»

tirsdag 24.03 2020
 

Pasienombudet svarer

Har jeg rettigheter som nærmeste pårørende til mine gamle foreldre?

mandag 10.02 2020
 

Spør pasientombudet:

Spør pasientombudet: - Jeg skal opereres. Kan jeg bestemme hvem som skal gjøre det?

tirsdag 28.01 2020
 

Pasientombudet svarer:

- De som skal gi meg helsetjenester skyver ansvaret over på hverandre

lørdag 16.11 2019
Illustrasjon: Britt Eirin Johansen/Shutterstock 
    
      (Foto: Illustrasjon:)

Pasientombudet svarer:

«Min sønn er tvangsinnlagt - kan jeg klage?»

søndag 03.11 2019
 

Pasientombudet svarer

Pasientombudet svarer: «Jeg har tenkt litt og må nok innrømme at jeg drikker for mye alkohol.»

tirsdag 08.10 2019
 

Pasientombudet svarer

«Må jeg forholde meg til så mange leger?»

Jeg har flere kroniske sykdommer, er mye på sykehus og møter nye leger nesten hver gang.

tirsdag 17.09 2019
spør pasientombudet, psykisk helse 
    
      (Foto: Scanpix)

Sønnen vår (19) tar opp gjeld og ødelegger møbler. Kan han tvangsinnlegges?

Paret er fortvilet over sin psykisk syke sønn, som de mener ikke er i stand til å ta vare på seg selv.

tirsdag 03.09 2019
spør pasientombudet, eldre på sykehus 
    
      (Foto: Scanpix)

Jeg er redd for at moren min blir en kasteball mellom sykehuset og kommunen

Hvem har ansvaret når en pasient skal skrives ut fra sykehuset?

tirsdag 25.06 2019
 

Legen forsøkte å ringe én gang. Så kom kreftdiagnosen på SMS

Legen hadde forsøkt å ringe én gang. Så kom kreftdiagnosen på tekstmelding.

onsdag 12.06 2019
spør pasientombudet 
    
      (Foto: Scanpix)

Jeg fikk aldri svar på celleprøven. Nå vet jeg ikke hvor lenge jeg har igjen

For over ett år siden var jeg til min fastlege for en rutinemessig celleprøve. Ukene gikk, og jeg fikk aldri noen tilbakemelding på disse prøvene.

onsdag 15.05 2019
spør pasientombudet 
    
      (Foto: Scanpix)

Kan jeg kreve at kommunale tjenester er på plass i kommunen jeg skal flytte til før jeg flytter?

Kan jeg kreve at mitt nye hjemsted har helsehjelpen jeg trenger på plass før jeg flytter dit?

søndag 05.05 2019
sint lege, spør pasientombudet 
    
      (Foto: Scanpix)

Kan legen kalle meg gretten, utakknemlig og påståelig?

Da jeg kom hjem fra sykehuset og leste journalen min ble jeg helt paff.

tirsdag 19.02 2019
Barn har rett til å være sammen med foreldrene når de er på sykehuset. (Illustrasjonsfoto) 
    
      (Foto: SCANPIX)

Sønnen min har blitt rammet av en sjelden sykdom. Hvor mye har han rett til å være sammen med oss?

Det fins barn som i perioder er mer på sykehus enn de er hjemme.

tirsdag 05.02 2019
Pasienten er er tvil om hva «forsvarlig helsehjelp» egentlig betyr. (Illustrasjonsfoto) 
    
      (Foto: SCANPIX)

Når kan jeg som pasient klage?

Pasienten lurer på når han kan klage på hjelpa han har fått.

tirsdag 04.12 2018
Den 79 år gamle kvinnen lurer på om hun kan få sykhjemsplass i nabokommunen. 

Kan jeg få plass på sykehjem i nabokommunen når jeg har fått avslag i min kommune?

79 år gammel kvinne lurer på om hun har rett til å få sykehjemsplass i nabokommune, dersom hjemkommunen gir henne avslag på søknaden.

tirsdag 13.11 2018
Snart kommer det pakkeforløp for pasienter som sliter med psykisk helse og rus.  
    
      (Foto: SCANPIX)

Sønnen min sliter med rus og psykiske problemer, men vi synes ikke hjelpen fungerer

Problemene til den voksne sønnen startet allerede i ungdomsårene.

tirsdag 23.10 2018
Kan kommunen bestemme når eldre skal flytte på sykehjem? (Illustrasjonsfoto) 
    
      (Foto: SCANPIX)

Kan min mor tvinges til å flytte på sykehjem når hun ikke vil det selv?

Kommunen ønsker at min mor flytter på sykehjem og mener at det er til alles beste. De sier at det ikke er forsvarlig å ha henne hjemme lenger.

fredag 19.10 2018
Midt-Norge bør forsøke å unngå de samme feilene som ble begått i Danmark under innføring av «Sundhedsplatformen» skriver kronikkforfatteren. Bildet er fra akutten ved St. Olavs hospital. 

Kronikk

Et privat firma fra USA får tilgang til våre helsedata

Storting og regjering vedtok i 2012 at Norge skulle få en felles journal for sykehusene og for de kommunale helse- og omsorgstjenestene.

onsdag 26.09 2018
Om du ikke er fornøyd med kontakten med helsepersonell, kan du klage enten muntlig eller skriftlig. (Illustrasjonsfoto) 
    
      (Foto: SCANPIX)

Jeg er ikke fornøyd med helsepersonellet. Hvordan kan jeg klage?

Ofte kan det være enklere å gi en tilbakemelding enn å klage.

søndag 23.09 2018
Foreldrene er usikre på hvordan de skal fortelle at mora er alvorlig syk. (Illustrasjonsfoto) 
    
      (Foto: SCANPIX)

Kona mi har en alvorlig kreftsykdom. Når skal vi fortelle det til barna?

Barnas mor fornekter sykdommen for å skjerme barna.

mandag 27.08 2018
Mannen lurer på om han har rett til tolk når han skal på sykehuset. 
    
      (Foto: SCANPIX)

Jeg er ikke så god i norsk. Jeg er redd for misforståelser på sykehuset

Jeg kom til Norge som flyktning for fem år siden.

mandag 18.06 2018
Kreftdiagnosen har skapt mange spørsmål rundt hva som skal skje videre. (Illustrasjonsfoto) 
    
      (Foto: SCANPIX)

Jeg har fått brystkreft. Jeg er overveldet over alle legene jeg må forholde meg til

Bør jeg ikke ha én lege jeg kan forholde meg til når jeg er på sykehus?

onsdag 06.06 2018
Alle som har rett til langvarige helse- og omsorgstjenester fra flere har rett til en egen plan. 
    
      (Foto: SCANPIX)

Sønnen min er avhengig av hjelp fra helsevesenet, og nå kommer han for sent til skolen

Hva er det som gjør at et godt helsetilbud i utgangspunktet ikke fungerer for min sønn?

torsdag 26.04 2018
Mannen synes livskvaliteten blir dårlig med det tilbudet han har i dag ( illustrasjonsfoto). 
    
      (Foto: SCANPIX)

Jeg sitter i rullestol. Har jeg rett til personlig assistent?

Mannen sitter i rullestol og synes livskvaliteten hans blir dårlig slik tilbudet hans er i dag.

onsdag 11.04 2018
Pasienten ønsker å bytte behandler. (Illustrasjonsfoto) 
    
      (Foto: SCANPIX)

Har jeg som pasient rett til å be om en annen behandler?

En pasient lurer på om han kan bytte til en annen behandler. Han føler han ikke har effekt av behandlingen lenger.

tirsdag 20.03 2018
Pasienten lurer på om legekontoret har rett til å ta betalt for bestilling via SMS. 
    
      (Foto: SCANPIX)

Kan fastlegen ta SMS-gebyr ved timebestilling?

Pasienten lurer på om det er lovlig å ta penger for bestilling og bekreftelse av legetime.

tirsdag 20.02 2018
Mannen lurer på hvilke utgifter kona kan få dekket etter å ha vært med ham til Rikshosptalet for hjerteoperasjon. (Illustrasjonsfoto) 
    
      (Foto: SCANPIX)

Får min kone dekket utgiftene til reise som ledsager?

Mannen lurer på hvilke utgifter kona kan få dekket.

tirsdag 06.02 2018
Pasienten skal gjennom en hofteoperasjon og lurer på hvor mye medbestemmelse hun har (illustrasjonsfoto). 
    
      (Foto: SCANPIX)

Jeg trenger hofteoperasjon. Kan jeg bestemme hvem som skal utføre operasjonen?

Pasienten er henvist til sykehuset av fastlegen. Nå lurer hun på om hun kan være med å bestemme hvor operasjonen skal skje og hvem som skal utføre den.

tirsdag 14.11 2017
Mannen vil gjerne vite hva som står i pasientjournalen hans - etter at han har hatt samtaler om sitt samlivsbrudd. (Illustrasjonsfoto) 
    
      (Foto: SCANPIX)

Har jeg rett til å se hva som står i pasientjournalen min?

Mannen har brutt med kona og lurer på hva som står i pasientjournalen fra samtaler han har hatt med legen.

onsdag 08.11 2017
Det kan være en stor fordel å ha fastlege i den byen man studerer. 
    
      (Foto: SCANPIX (Illustrasjonsfoto))

Hva gjør jeg dersom jeg trenger legetime og min fastlege ikke er i samme by som meg?

Jeg har nylig flyttet til en annen by for å studere. Hva gjør jeg dersom jeg blir syk og må oppsøke lege. Min fastlege er 35 mil unna.

tirsdag 24.10 2017
 

Kan min datter nekte livsforlengende behandling?

Moren lurer på om datteren kan motsette seg behandling for kreft.

tirsdag 03.10 2017
Pasienten lurer på hvor langt taushetsplikten til helsepersonellet strekker seg. (Illustrasjonsbilde) 
    
      (Foto: SCANPIX)

Kan de på sykehuset fritt snakke med min kone om min helsetilstand?

Mannen ønsker å få vite litt mer om helsepersonellets taushetsplikt og regler rundt sin journal.

tirsdag 26.09 2017
Foreldrene lurer på hvilke reiseutgifter de har rett til å få dekket. (Illustrasjonsbilde) 
    
      (Foto: SCANPIX)

Barnet vårt er blitt kronisk syk. Får vi dekket reiser til sykehuset?

Familien lurer på hvor de skal henvende seg for å få dekket reiseutgifter til sykehus.

torsdag 21.09 2017
Datteren ønsker en plastisk operasjon, men foreldrene er uenige. (Illustrasjonsfoto) 
    
      (Foto: SCANPIX)

Vår datter (17) ønsker å sette inn brystproteser. Kan hun gjøre dette uten vår godkjenning?

Foreldrene er uenig i datterens ønske om å foreta plastiskkirurgi hos privat helsetjeneste.

tirsdag 12.09 2017
Den åtte år gamle sønnen har vært utsatt for en ulykke og vil ha behov for flere sykehusopphold framover. Nå lurer foreldrene på hva som vil skje med skolegangen hans. 
    
      (Foto: SCANPIX)

Vår sønn (8) var utsatt for en ulykke. Hva skjer med skolegang han mister?

Foreldrene lurer på om sønnen har rett til skolegang som pasient på sykehus.

tirsdag 05.09 2017
Den 16 år gamle gutten innrømmer overfor foreldrene at han ruser seg, men ønsker ikke behandling. (Illustrasjonsbilde) 
    
      (Foto: SCANPIX)

Sønnen vår (16) ruser seg, men vil ikke ha hjelp. Hva gjør vi?

Vi er en familie på to voksne og tre barn. Vi har en sønn på 16 år og vi har over lang tid hatt mistanke om at han ruser seg.

tirsdag 29.08 2017
Det er ingen ordning for refusjon eller erstatning du kan søke om etter at du har valgt å betale for private helsetjenester.  
    
      (Foto: SCANPIX)

Kan jeg få refusjon etter behandling på privatsykehus?

Fastlegen min mente at jeg ikke hadde behov for hofteoperasjon, men etter lang tid med store smerter oppsøkte jeg selv et privat sykehus. Der var de tydelige på at jeg måtte opereres. Kan jeg få tilbake pengene jeg betalte for operasjonen?

tirsdag 22.08 2017
Sykehuset har avvist henvisning fra fastlegen. (Illustrasjonsfoto) 
    
      (Foto: SCANPIX)

Sykehuset har avvist henvisning fra fastlegen. Hva gjør jeg nå?

Fastlegen henviste meg til behandling på sykehus, men sykehuset har avvist henvisningen. Hva gjør jeg nå?

tirsdag 15.08 2017
Pasienten har fått plager etter en hofteoperasjon og lurer på om han kan ha rett til erstatning. 
    
      (Foto: NTB Scanpix)

Jeg har fått plager etter en hofteoperasjon. Hvordan kan jeg få pasienterstatning?

Pasienten har hatt en hofteoperasjon for en tid tilbake og vært plaget med smerter og nedsatt funksjonsevne. Nå lurer han på om han har rett til pasientskadeerstatning og hvordan han skal gå fram.

tirsdag 08.08 2017
Som pasient kan du kreve at opplysninger i journalen din blir rettet eller slettet. 
    
      (Foto: SCANPIX)

Spør pasientombudet:

Jeg har blitt stilt en diagnose jeg er uenig i. Kan jeg få slettet opplysninger i pasientjournalen min?

Du kan ha rett til å få slettet opplysninger i pasientjournalen din.

tirsdag 11.07 2017
Pasienten er redd hun har fått brystkreft og venter på å komme til undersøkelse på sykehuset. (Illustrasjonsbilde) 
    
      (Foto: SCANPIX)

Jeg er redd jeg har fått brystkreft. Hvor lenge må jeg vente på undersøkelse ved sykehuset?

Jeg er redd jeg har fått brystkreft, og venter på time ved sykehuset. Fastlegen min sendte henvisningen for flere uker siden, men jeg har fortsatt ikke hørt noe. Hvor lenge må jeg vente?

onsdag 05.07 2017
Pasienten ønsker å velge sykehus selv. (Illustrasjonsbilde) 
    
      (Foto: SCANPIX)

Spør pasientombudet: Jeg skal i gang med et lengre sykehusopphold. Kan jeg velge sykehus selv?

Jeg skal snart få sykehusbehandling, men ønsker meg til et annet sykehus enn det som ligger nærmest. Hvordan går jeg frem?

tirsdag 20.06 2017
Familien er bekymret for om mannen vil få god nok hjelp på sykehjem. (Illustrasjonsbilde) 
    
      (Foto: SCANPIX)

Mannen min ligger på sykehus, men skal flyttes til sykehjem. Vi i familien er helt uenige, hva skal vi gjøre?

Familien er bekymret for at mannen ikke skal få trygg behandling når han flyttes fra sykehus til sykehjem.

torsdag 15.06 2017
Han er uenig i legens vurdering og lurer på hvordan han skal gå frem. 
    
      (Foto: SCANPIX)

Spør pasientombudet:

Spør pasientombudet: Hva gjør jeg hvis jeg er uenig i det legen bestemmer?

Pasienten lurer på hvordan han kan gå fram når han ikke er enig i legens vurdering.

tirsdag 13.06 2017
Pasienten ønsker innsyn i hva legen skriver i journalene og henvisningene til sykehuset. (Illustrasjonsbilde) 
    
      (Foto: SCANPIX)

Spør pasientombudet:

Legen min ser alltid på dataskjermen. Det gjør meg urolig.

Pasienten synes legen er veldig travel og vil se hva han har skrevet i journalen til pasienten.

tirsdag 06.06 2017
Pasienten ønsker å få infertilitetsbehandling i utlandet. (Illustrasjonsbilde) 
    
      (Foto: SXANPIX)

Spør pasientombudet:

Jeg er ufrivillig barnløs. Kan jeg få behandling i utlandet?

Kvinnen er ufrivillig barnløs og lurer på om hun kan få behandling i utlandet.

tirsdag 30.05 2017
Elin Hagerup er leder av Pasientombudet i Sør-Trøndelag, og kommer til å svare på lesernes spørsmål. 

Nå kan du spørre pasientombudet om råd

Pasientombud Elin Hagerup svarer på lesernes spørsmål om rettigheter i helsevesenet.

Datteren på 16 år sliter med depresjon og skolevegring og har vært hos psykolog. Nå lurer foreldrene på hva de har rett til å vite. (Illustrasjonsbilde) 
    
      (Foto: SCANPIX)

Spør pasientombudet:

Jeg oppdaget at datteren min på 16 år har gått til en psykolog. Hva har jeg rett til å få vite?

Foreldrene ønsker å få informasjon om hva datteren går gjennom for å kunne hjelpe henne.