TEMA

onsdag 18.05 2022
 

Sa nei til middag med 17. mai-komiteen:

- Feil at politikere skal meske seg med skattebetalernes penger

Da 17. mai-feiringen var over i Trondheim, gikk komiteen ut for å spise middag sammen. Det takket komitémedlem Knut Røe nei til.

søndag 15.05 2022
Rektor Ragnhild Skjevik, rektor Lilleby skole 
    
      (Foto: Terje Svaan)

Rektor Catos regnestykke har skapt sterke reaksjoner – nå får han støtte av rektorkolleger

- At skolen er underfinansiert er ikke nytt, sier lederen i Skolelederforbundet i Trondheim. Hun sier at de bruker en hver anledning til å minne om hvordan det står til i skolenes trange budsjetter.

tirsdag 10.05 2022
Trondheim 3. juni 2021 Gry C Tingstad, Utdanningsforbundet. 
    
      (Foto: Morten Antonsen)

- Det ryster meg at Trondheims-politikerne ikke har skjønt dette før

- Det er positivt at politikere i posisjon erkjenner virkelighetsbeskrivelsen til rektor Cato Høve, men det ryster meg at de ikke har skjønt det før.

lørdag 05.02 2022
 

Jeg er sjokkert over at timer tas fra andre barns enkeltvedtak

lørdag 04.09 2021
Kristian Lian, regionkontorleder i Norges Handikapforbund Trøndelag og Trine Wigtil, tillitsvalgt i Handikappede Barns Foreldreforening. Til sak om 8-åring som har hjelpebehov i skolen. Han har cp og fysiske og psykiske tilstander som gir behov for mer ro, hvile, repetisjon og konsentrasjon. Trenger og fysisk hjelp til klær og sko. Hans søknad om hjelp har blitt liggende i 8 mnd på kommunens bord. Handicapforbundene krever at kommunen følger loven (3 mnd behandlingstid). 

Mange hundre barn i Trondheim venter ulovlig lenge på hjelp: - En galopperende økning

- Uholdbart, sier handicapforeningene, som opplever at barn og familier er rettsløse når kommunen ikke makter å gjøre det de er pålagt.

onsdag 16.06 2021
Tverrfaglige team (spes ped) i bhg og skole Ny reform som skal innføres. Hjelpen skal komme tettere på barna og tidligere i løpet der man ser at unger har utfordringer som må adresseres. Erna Akseth er avdelingsleder med ansvar for spesialpedagogikk Monica Torsetnes er enhetsleder (hvit skjorte) Ilabekken barnehager Foto: RUNE PETTER NESS 
    
      (Foto: Rune Petter Ness)

Hjelpen skal komme nærmere i skole og barnehage:

Denne barnehagen vet hvordan barn som sliter kan få tidligere hjelp

- Det er de som faller utenfor fellesskapet som strever, også senere i livet, sier lederen i Ilabekken barnehage. Barnehagen har testet ut hvordan barn skal få hjelp tidligst mulig.

onsdag 04.11 2020
Gry Camilla Tingstad, leder Utdanningsforbundet Trondheim 
    
      (Foto: Vegard Eggen)

Kommunen setter lærernorm opp mot spesialundervisning:

- Trondheim klarer ikke drive skolen på lovlig vis

Hvis Trondheim skal skjerme spesialundervisning i skolen, betyr det at kommunen ikke kommer til å fylle lovens krav om nok lærere. - Mange rektorer er fortvilet og vi er bekymret, sier Gry Camilla Tingstad, leder for Utdanningsforbundet i Trondheim.

fredag 19.06 2020
Rådhuset - infomøte om korona og demonstrasjoner. Ordfører Rita Ottervik, kommunedirektør Morten Wolden, Torkel Rendal fra politiet og kommuneoverlege Tove Røsstad. 
    
      (Foto: Håvard Jensen Håvard Haugseth Jensen (foto))

Ansatt i Trondheims-skolen sterkt kritisk: Det må kuttes ytterligere. Vi er vantro

fredag 29.05 2020
 

Debatt:

Én av fem elever ble tatt ut av klassen. Så tok skolen grep

onsdag 29.08 2018
Trenger forbedringer: - Vi er enige om at det er svakheter i systemet, når det kommer til å følge opp barn som strever i skole og barnehage, sier Tone Mørk, direktør i Statped. 

En tredjedel av elevene i Norge strever:

Frykter endringer for elever som trenger ekstra hjelp i skolen

- Man trenger ikke å omorganisere noe som helst, sier professor Peder Haug, om fremtidens tilbud til barn som trenger spesialpedagogisk oppfølging.

onsdag 09.05 2018
«I dag er hun en av de beste på lesing og skriving i sin skoleklasse. Dette sier noe om hvor stor betydning spesialpedagogisk hjelp kan ha» skriver kronikkforfatteren. Bildet er et illustrasjonsfoto. 

Kronikk

Rådmannen vil kutte i støtten til de mest sårbare barna. Det er uforsvarlig

torsdag 01.02 2018
Artikkelforfatterne har god erfaring fra barnehager og skoler der de har sett at barna får ekstra støtte som følge av at foreldre ønsker å informere om egen sykdom. 

Kronikk

Slik hjelper vi barn av psykisk syke foreldre

Som helsepersonell for syke voksne kjenner vi oss ikke igjen i påstanden om at vi driver et «foreldrevern», med bruk av taushetsplikt som begrunnelse for å ikke informere eller ivareta syke foreldres barn.

onsdag 24.01 2018
«Den spesialpedagogiske støtten har virket!» skriver forfatteren. 

Debatt

Barnet mitt var knapt i stand til å leke med andre barn. Men se på henne nå!

«Jeg tillater meg å dele en solskinnshistorie, i håp om å få nyansert synet på om ressursbruken er riktig» skriver Stine Hanssen Brattland i dette debattinnlegget.

mandag 28.08 2017
«God spesialpedagogisk hjelp skal legge til rette for at hvert enkelt barn får nødvendig støtte til å oppleve seg sett» sier kronikkforfatteren. 

Kronikk

Spesialpedagoger må bli en del av barnehagens grunnbemanning

torsdag 27.07 2017
 

Trondheim kommune vil kutte kostnader til spesialpedagogikk i barnehagen:

- Ville du latt en allmennlege utføre hjernekirurgi?

- Dette handler ikke bare om Oscar og de barna som trenger spesiell oppfølging for å fungere i barnehagen. Fjerner man midler som skulle gått til spesialpedagogikken, vil det gå utover de andre barna, sier Line Natalie Røllheim Albertsen.

mandag 24.07 2017
 

Debatt

Jeg fikk en iskald dolk i hjertet da jeg så hva dere hadde gjort i mitt fravær

fredag 21.07 2017
Læring: Kaja Wigtil (5) og hennes spesialpedagog Stine Iversen, som har den daglige oppfølgingen av jenta i Solbakken barnehage. 
    
      (Foto: Kristinn Slotterøy)

Debatt

Kajas rettigheter er vårt ansvar