TEMA

torsdag 01.11 2018
«Vi «svake» mennesker er egentlig de sterkeste av alle fordi vi må kjempe hver eneste dag for å bli tatt på alvor» skriver Elin Myhre. 

Debatt

Jeg mistet hørselen brått som 7-åring. Vi som er «svake» må kjempe hver eneste dag for å bli tatt på alvor

«Hvorfor tar de så alvorlige og gjennomgripende beslutninger om nedlegging av den tegnspråklige skolen når resultatene var så gode?» spør Elin Myhre i dette debattinnlegget.

lørdag 06.10 2018
Hørselshemmede barn trenger mer plass og mer grunnbemanning enn andre barn, mener Brita Fladvad Nielsen som frykter hva som vil skje med datteren Aurora. 

Debatt

Hvis Aurora kunne sagt ifra, ville hun sagt: Se på meg

Det er en misforståelse at hørselshemmede barn ikke trenger mer plass eller mer grunnbemanning enn andre barn, mener Brita Fladvad Nielsen i dette debattinnlegget.

fredag 21.09 2018
Hvis hørselshemmede barn skal kunne tilegne språket sitt på den samme uanstrengte og naturlige måten som hørende barn, må de ha gode rollemodeller som har tegnspråk som morsmål, slik at de kan utvikle en trygg språklig identitet skriver Åse Wetås. 

Kronikk

Fare for at Trondheim kommune etablerer en diskriminerende praksis som bryter med norsk språkpolitikk

tirsdag 22.05 2018
Applaus: - Jeg liker fremføringer på skolen. Da kan jeg vise frem for alle hva jeg kan, sier Tuva. Her leser hun opp en fortelling for medelevene i 5., 6. og 7. trinn ved Løkken Montessoriskole. 

-Jeg vil at alle skal forstå at jeg er døv, ikke dum

- Jeg vil fortelle min historie for at alle skal forstå at jeg er døv, og at jeg ikke er dum, sier Tuva (12). Hun byttet skole, fikk ny lærer og et nytt liv.

onsdag 28.03 2018
 

Kronikk

Fremtidig tegnspråklig barnehagetilbud

Trondheim kommune skal fra 1. januar 2019 opprette et nytt tegnspråklig barnehagetilbud. Bakgrunnen er at Statped avvikler driften ved Møller barnehage.

tirsdag 26.12 2017
 

Kronikk

Språk er livet

Den siste måneden har vi sett en rekke oppslag om endringer knyttet til Møller barnehages organisering og plassering. Møller er Trondheims eneste tospråklige barnehage med norsk talespråk og norsk tegnspråk.

torsdag 30.11 2017
Døv: Aurora Nielsen Percy er 2,5 år. For et drøyt år siden ble det klart at hun er døv. Med en nedleggelse av Statpeds Møller barnehage frykter pappa Ian at hun ikke får den hjelpen hun trenger. Bak ser vi kommunaldirektør Camilla Trud Nereid. 

Aurora (2,5) er døv - nå frykter foreldrene for hennes fremtid

Brita Fladvad Nielsen mener en nedleggelse av Møller barnehage kan ødelegge for hennes døve datters utvikling. Nå åpner Statped for forlengelse av døvebarnehagen.

mandag 27.11 2017
Familien Torjussen i Klæbu har to hørselshemmede barn. De har flyttet 90 mil for å sørge for at barna har et godt nok tilbud, men nå skal barnehagen barna går på legges ned. På bildet mor Ann Catrin og far Bjørnar sammen med barna Brage (til venstre), Bjørnar Jr. og Benjamin. 

Trondheim kommune:

Kommunen lover at familien Torjussen skal få et godt barnehagetilbud

Kommunen forsikrer foreldre som har barn i Møller barnehage på Heimdal om at de skal ha et tilbud selv om Statped legger ned barnehagen.

søndag 28.05 2017
 

Debatt

Miriam (8) får ikke lære å snakke med lillesøsteren

Søsken får ikke lære tegnspråk, dersom de ikke bor i Oslo, skriver Miriam og Brita Fladvad Nilsen i dette debattinnlegget.