Mulige forklaringer de mange blå dørene

Her har vi hele 11 ulike hypoteser om hvorfor det er så mange blå dører på Stadsbygd. Hvilken tror du har mest for seg?

Tilbud: Noen fikk tak i et rimelig parti maling som tilfeldigvis var blå. Ble en lokal mote.