- Stadsbygd spesiell

Stadsbygds blå dører er trolig unike i Norge.

Saken oppdateres.

- Jeg kan ikke komme på noe sted i landet hvor du finner det så gjennomført. På Stadsbygd har et fenomen som før har vært utbredt også andre steder, blitt tatt godt vare på, sier forsker Jon Brænne ved Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU). - Det er dette som er kulturvern ned på det mest essensielle. Å gjøre folk oppmerksomme på hva de faktisk har rundt seg. Slik blir flere interessert i å holde på tradisjonen, sier Brænne om Ville Veiers «sære» reportasjetema.

 
På forsiden nå