De dyre og de billige fargene

Hvitt og blått var dyrt og eksklusivt. Jordfargene rødt og oker var billige og mest brukt.

I siste del av 1600-tallet dukker husmalingen opp, først i byene, etter hvert hos de få som hadde ekstra god råd på landet. Bruk av maling på hus har i stor grad sammenheng med at tømmerhusene fikk bordkledning. Oppgangssaga gjorde det fra 1700-tallet mer utbredt med panel, og når dampsaga og sirkelsaga ble tatt i bruk fra 1860-årene, eksploderte nærmest bruken av bordkledning og maling.