Bensinomania på nett og i bøker

Gamle bensinpumper, nedlagte bensinstasjoner og annet herlig bevart forfall langs veiene finner du mye om på nettet og i spennende bøker.

Saken oppdateres.

Kultusen rundt de gamle bensinpumpene er en del av den store interessen for samferdselshistorie som også omfatter veteranbiler, bensinstasjoner, skilt og rekvisita. I Sverige og USA finnes det folk som reiser rundt og tar bilder av godbitene som finnes på sideveiene, og legger dem ut på nettet for å dele opplevelsen med likesinnede.

Sjekk for eksempel Modernisma - god svensk side . Her ligger et stort tilfang av rapporter fra såkalt mack-spaning langs svenske veikanter.

"Bensinsidorna" (klikkbare lenker til alle de omtalte nettstedene nedenfor) er en gullgruve for de frelste, laget av Roy Mårtensson, som sier han har drevet "kamp mot utvecklingen sedan 1.4.1997". Denne siden har imidlertid ikke vært oppdatert de siste årene. Her finner du likevel historiske fakta om de ulike oljeselskapene, mange gode lenker og ikke minst en stor samling bilder fra svenske (og noen norske) nedlagte bensinstasjoner (eller mackar som svenskene kaller det).

Andre nettsteder publiserer resultatet av såkalt mack-spaning. Hvis du er interessert i fakta om selve bensinpumpene, har Kjell Svensson en utmerket side med stoff om de ulike modellene fra Ljungmans i Malmö. Her er det også fakta om oljeselskapenes historie i Sverige, også relevant for utviklingen i Norge.

Mye av den store interessen i Sverige for bensin-kulturen og holdningen til de gamle sporene fra fortiden, kan tilskrives "K-spanerna" Staffan Bengtsson og Göran Willis. De lanserte begrepet "K-märkt" (merket som kulturminne) gjennom en TV-serie der de har laget 150 program. De har gitt ut en håndfull bøker (se nedenfor) med ulike innfallsvinkler til vår nære fortid. Blant annet handler det om bensinstasjoner, moteller, campingplasser, og annet som finnes i veikanten.

SIden 2005 har bladet Riksettan kommet ut i Sverige med to nummer årlig. Et fyldig magasin med vei- og motorrelatert historie og nostalgi. Bladet er tydelig inspirert av K-märkt-prosjektet og har benyttet Willis og Bengtsson som medarbeidere. Adresseavisens serie På ville veier er også viet oppmerksomhet her.

I USA er "pumpe-kultusen" minst like stor. Et eksempel på litteraturen her er «An Illustrated Guide to Gas Pumps» av Jack Sim. Flere amerikanske nettsteder er utmerkede innfallsporter til en verden av Gilbarco-pumper og halvrustne Shell-logo-skilt, auksjoner og salgsmesser, veikantfunn og samlere. Primarily Petroliana, Roadside Peek er to gode eksempler. Begynner man å surfe her, finner man en krattskog av nye spennende lenker.

I Norge er det også stor interesse for de ulike nisjer innefor samferdselshistorie, vei-arkitektur og bensin-nostalgi. For de tusenvis av entusiaster som steller med biler og motorsykler av gammel årgang, er bensinstasjon- pumpe-kultusen utbredt. Mange er samlere og har store kunnskaper om temaet. Innenfor "the establishment" er man heller ikke blind for verdien av det som har stått langs veiene.

På Norsk folkemuseum er en gammel bensinstasjon plassert, og flere er foreslått fredet. Arkitekt Alv Skogstad Aamo har, i samarbeid med Norsk Form, gitt ut en vakker bok om bensinstasjonens historie gjennom et helt århundre. Boken er en rikholdig bildekavalkade med bensinpumper og bensinstasjoner fra hele landet.

Bilbyen Trondheim er tema for to store artikler om "bilens bygningshistorie" som Ivar Erlend Stav har skrevet i "Trondhjemske samlinger" 2008 og 2009 (utgitt av Trondhjems historiske forening). Her tar han for seg utviklingen av bilverksteder og bensinstasjoner i periodene før og etter 1940. Fische, Anco, Ola Brun, Bjarne Wist og Grendahl Auto er blant de firmaene som er nevnt.

"Bensinstasjonene lever i nuet. De stråler i neonglans langs innfartsveienes skiftende collager av supermarkeder, lagerskur, reklameskilt og kontorblokker. De visker hele tiden ut sin historie og sletter alle spor bakover. De tilhører ikke arkitekturens statiske verden, men er en del av vår visuelle verdens skiftende moter og trender." (Fra innledningen til Aamos bok)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
På forsiden nå