Gamle graner i Selbu

Rankingen over Norges eldste grantrær er nå offentliggjort. Selbu er sterkt inne listen med flere nesten 500 år gamle ekstrem-trær.

Saken oppdateres.

Riktig nok ble oldingene fra Storvollen i Selbu hogd allerede vinteren 1936-37 og registrert av en skogforsker under krigen, men fortsatt rangeres de som nummer 2, 3, 8, 10 og 11 på listen over de eldste kjente grantrær i Norge, så her må det være bra grobunn for levedyktig skog.Det aller eldste treet man kjenner til ble hogd av en uoppmerksom skogeier så sent som i 1997 i verneverdige Trillemarka. Dette treet ble 507 år gammelt, mens den eldste «selbyggen» på listen nådde 487 år. Dette kan man lese på det nye nettstedet til Skogforsk. Her handler det om skoghistorie og biologisk mangfold. 479 år og i live Lenge har man trodd at «Gamla» i Oppkuven i Nordmarka har vært Norges eldste levende gran med en alder på 458 år. I sommer fant forskerne imidlertid et enda eldre tre i Trillemarka i Rollag. Denne grana er 479 år, fortsatt i live og har fått navnet Minneskleivgrana. Den spiret altså i 1524 og var på juletrestørrelse da reformasjonen kom til Norge 12 år senere.

Eldste "levende gran". Minneskleivgrana er 479 år gammel, det eldste kjente, levende grantre i Norge.Foto: KEN OLAF STORAUNET 

Eldste "levende gran". Minneskleivgrana er 479 år gammel, det eldste kjente, levende grantre i Norge.Foto: KEN OLAF STORAUNET 

På forsiden nå