Trondheims tårn i bilder

Flere bilder av Trondheims mange spennende tårn. Utenfra og innenfra. Bli med opp og inn! Fra serien "På ville veier"

Kilde: "Arkitektur i 1000 år, akkitekturguite for Trondheim".