Skoleriving-bilder

Blussuvold er jevnet med jorden og den er ikke den eneste. Både i Trondheim og andre steder blir skoler som bare er 30, 40, 50 år revet til fordel for nybygg.