Midtnorske buetak-bilder

Byggene med bølger eller buer på taket, såkalte skalltak, er tidstypiske for årene rundt 1960.