Veiens død i skjønnhet

Mosegrodd asfalt tiltrekker seg Ville veier-teamets interesse. Se bildene fra vår vei-jakt mellom Steinkjer og Grong.
Sem: Asfaltmose-inspektøren er i gang. Gammel veistubb i ferd med å gro mose, herlig falmet hvitstripe i kanten. Bli med på vår ekspedisjon inn i 70-tallets avglemte veiperler. (Alle fotos: DAN ÅGREN)Se også reportasjene fra Ukeadressa et annet sted på Ville veiers nettstide. 

Sem: Asfaltmose-inspektøren er i gang. Gammel veistubb i ferd med å gro mose, herlig falmet hvitstripe i kanten. Bli med på vår ekspedisjon inn i 70-tallets avglemte veiperler. (Alle fotos: DAN ÅGREN)Se også reportasjene fra Ukeadressa et annet sted på Ville veiers nettstide. 

Kne: I gamle Kvam kommune var denne bensinstasjonen i drift fra cq 1960 til 1982. Det var nå avdøde Peder Ribe som gav bilistene den nødvendige service. Først Uno-X, siden Mobil med smørehall, dekksalg og døgnåpnet for bensinfylling. Nå ligger eternitthuset dødt ved restene av den gamle veitraseen. 

Kne: I gamle Kvam kommune var denne bensinstasjonen i drift fra cq 1960 til 1982. Det var nå avdøde Peder Ribe som gav bilistene den nødvendige service. Først Uno-X, siden Mobil med smørehall, dekksalg og døgnåpnet for bensinfylling. Nå ligger eternitthuset dødt ved restene av den gamle veitraseen. 

Kvam: Gammelt og nytt. Mens forrige generasjons E6 (som var gamle riksvei 50) slynget seg i mange kurver, strener den nye veien rett fram i brutale skjæringer. 

Kvam: Gammelt og nytt. Mens forrige generasjons E6 (som var gamle riksvei 50) slynget seg i mange kurver, strener den nye veien rett fram i brutale skjæringer. 

Kvam: Arkeologen i arbeid. I buskaset gjør vi noen få sjeldne funn fra anleggstiden på 70-tallet. 

Kvam: Arkeologen i arbeid. I buskaset gjør vi noen få sjeldne funn fra anleggstiden på 70-tallet. 

Nodal: Den flotte steinhvelvbrua var nok av de siste som ble bygget på denne måten da den ble oppført i 1943. Naboer sier det var en eldre mann med erfaring fra jernbanebruene på 20-tallet som ledet arbeidet. Her på Nodal finnes hele fire generasjoner bruer i dalsøkket. Den nye betongbrua er fra ca 1980 og når du suser over den, legger du ikke en gang merke til den gamle perlen. 

Nodal: Den flotte steinhvelvbrua var nok av de siste som ble bygget på denne måten da den ble oppført i 1943. Naboer sier det var en eldre mann med erfaring fra jernbanebruene på 20-tallet som ledet arbeidet. Her på Nodal finnes hele fire generasjoner bruer i dalsøkket. Den nye betongbrua er fra ca 1980 og når du suser over den, legger du ikke en gang merke til den gamle perlen. 

Kvam: Gammelveien kan brukes til mangt. Vi har sett vedstabler, parkerte kjøretøy, gangveier, rasteplasser og her lagring av rundballer. 

Kvam: Gammelveien kan brukes til mangt. Vi har sett vedstabler, parkerte kjøretøy, gangveier, rasteplasser og her lagring av rundballer. 

Braseth: Her ender den gamle traseen blindt inn i et jorde. Da den ble nedlagt, var det et krav om at arealet skulle tilbakeføres til jordbruket. I bakgrunnen Øksnestrøa som vi møter på neste bilde. 

Braseth: Her ender den gamle traseen blindt inn i et jorde. Da den ble nedlagt, var det et krav om at arealet skulle tilbakeføres til jordbruket. I bakgrunnen Øksnestrøa som vi møter på neste bilde. 

Øksnes: Kåre Øksnes går tur med hunden på det som en gang var E6'en. Veien passerte kloss opp i låvebrua i bakgrunnen. 

Øksnes: Kåre Øksnes går tur med hunden på det som en gang var E6'en. Veien passerte kloss opp i låvebrua i bakgrunnen. 

Rygg: Nedlagt butikk, nedlagt vei og avlagte biler. Her er det trippel felles endelikt. Riksveien gikk, som man ser, kloss opp i butikktrappa. Nyveien i bakgrunnen. 

Rygg: Nedlagt butikk, nedlagt vei og avlagte biler. Her er det trippel felles endelikt. Riksveien gikk, som man ser, kloss opp i butikktrappa. Nyveien i bakgrunnen. 

Heimsjøen: Mose og felte bjørketrær gjør framkommeligheten dårlig. 

Heimsjøen: Mose og felte bjørketrær gjør framkommeligheten dårlig. 

Moum: Etter de bratte kneikene fra Vegset opp til Bruvollen, gikk riksveien over ei beryktet kneik, før den flatet ut her ved Moum-gårdene. Vi møter kårkaill Erik Moum på sin ATV der det nå er rolig bygdevei i steden. 

Moum: Etter de bratte kneikene fra Vegset opp til Bruvollen, gikk riksveien over ei beryktet kneik, før den flatet ut her ved Moum-gårdene. Vi møter kårkaill Erik Moum på sin ATV der det nå er rolig bygdevei i steden. 

Korsvollan: Den gamle steinhvelvbrua er blitt oppkjørselen til et vei-do på en nyanlagt rasteplass. Nyveien passerer like til venstre for toalettet. 

Korsvollan: Den gamle steinhvelvbrua er blitt oppkjørselen til et vei-do på en nyanlagt rasteplass. Nyveien passerer like til venstre for toalettet. 

Heiås: Mosen gror godt på gammel oljegrus når bilene slutter å komme. Det er lett å få assosiasjoner til sivilisasjonens undergang. Slik vil det se ut på alle våre veier enn stund etter at vi mennesker ikke er der lenger. 

Heiås: Mosen gror godt på gammel oljegrus når bilene slutter å komme. Det er lett å få assosiasjoner til sivilisasjonens undergang. Slik vil det se ut på alle våre veier enn stund etter at vi mennesker ikke er der lenger. 

Heiås: Dette har også vært E6! Krattskogen blir tettere og tetter, Volvoen strever seg fram og trærne skraper understellet. 

Heiås: Dette har også vært E6! Krattskogen blir tettere og tetter, Volvoen strever seg fram og trærne skraper understellet. 

Heiås: Hit men ikke lenger! Vi skal tross alt kjøre videre med bilen vår. 

Heiås: Hit men ikke lenger! Vi skal tross alt kjøre videre med bilen vår. 

Heia Gjestegård: Gammelveien ender opp i plena til Heia. Da nyveien til høyre kom i 1977, utvidet de anlegget med stort tilbygg. 

Heia Gjestegård: Gammelveien ender opp i plena til Heia. Da nyveien til høyre kom i 1977, utvidet de anlegget med stort tilbygg. 

Heia Gjestegård: Hotelldriver Eli Ann Sandstad lurer på hvorfor det dukker opp en bil på plena. 

Heia Gjestegård: Hotelldriver Eli Ann Sandstad lurer på hvorfor det dukker opp en bil på plena. 

Heia anno sent 50-tall: Flybilde av Heia gjestegård slik den så ut da veien "vår" passerte kloss opp til huset. Der den går er det i dag spisesal. 

Heia anno sent 50-tall: Flybilde av Heia gjestegård slik den så ut da veien "vår" passerte kloss opp til huset. Der den går er det i dag spisesal. 

Raudhylla: Det er en særegen følelse å kjøre gammelvolvo på mosegrodd gammelvei. Her har nesten ingen kjørt siden bilen var ny. 

Raudhylla: Det er en særegen følelse å kjøre gammelvolvo på mosegrodd gammelvei. Her har nesten ingen kjørt siden bilen var ny. 

Raudhylla: Stilstudie av vei og bil av god årgang. 

Raudhylla: Stilstudie av vei og bil av god årgang. 

Kjenne bru: Denne forseggjorte steinhvelvbrua ligger helt skjult inne i krattet på en av "sidesporene" i nærheten av Heiås på Snåsaheia. Brua ble bygd i 1905 da den gamle hovedveien fikk en ansiktsløftning. Siden gjorde den nytte for seg i vel 70 år. Nå må du lete for å finne den. 

Kjenne bru: Denne forseggjorte steinhvelvbrua ligger helt skjult inne i krattet på en av "sidesporene" i nærheten av Heiås på Snåsaheia. Brua ble bygd i 1905 da den gamle hovedveien fikk en ansiktsløftning. Siden gjorde den nytte for seg i vel 70 år. Nå må du lete for å finne den. 

 
På forsiden nå