Ordførerne og monumentene

Odd Sagør var ordfører i Trondheim fra 1964 til 1970 og Domus på Lade ble bygd i den perioden.  Foto: xx

Domus: Folk strømmet til da Domus på Lade åpnet dørene 1. november 1968. Pådriver for prosjektet var Norges kooperative Landsforening, som også tok initiativet til samlingen av samvirkelagene i trondheimsområdet to år senere. Domus har siden vært utvidet flere ganger og presenterer seg i dag som City Lade. Odd Sagør var ordfører i Stor-Trondheim 1964-70.  Foto: Ivar Mølsknes

Kaare Tønne var ordfører 1970-75 og Bjørndalsbrua ble bygd i hans styringstid.  Foto: xx

Bjørndalsbrua: Bygd i Kaare Tønnes regjeringstid, ble Bjørndalsbrua et viktig bindeledd mellom sentrum og Heimdalsbyen med Kolstad og Flatåsen. Med denne brua ble noe av kommunens tyngdepunkt forskjøvet sørover mot de nye drabantbyene. Tønne var ordfører 1970-75.  Foto: Ivar Mølsknes

Axel Buch regjerte Trondheim 1976-79 og første del av universitetssenteret på Dragvoll ble tatt i bruk.  Foto: xx

Dragvoll: Utbyggingen av Universitetssentret på Dragvoll tok lengre tid enn forutsatt, men høsten 1978 kunne de humanistiske fagene ta første del av bygget i bruk. Danske Henning Larsens prosjekt var et gjennombrudd i moderne glassarkitektur som vakte internasjonal oppmerksomhet. Først 15 år senere kunne samfunnsfagene flytte inn i et nytt byggetrinn. Axel Buch var ordfører 1976-79.  Foto: Ivar Mølsknes

Olav Gjærevoll var ordfører 1980-81 og Tofaseanlegget ble bygd i begynnelsen av 1980-tallet.  Foto: xx

Tofaseanlegget: I det såkalte tofaseanlegget, bygd ved Tiller bru på begynnelsen av 1980-tallet, startet SINTEF forskning knyttet til oljevirksomhet. I dette anlegget er strømninger i rørgater og oljeledninger gjenstand for omfattende undersøkelser. Trondheimsområdet ble på denne måten knyttet til oljevirksomheten i Nordsjøen, og det betydde en sterk vekst for forskningsinstitusjonen SINTEF. Olav Gjærevoll var ordfører 1980-81.  Foto: Ivar Mølsknes

Anne Kathrine Parow var ordfører 1982-1984 og Tyholttårnet ble bygd i løpet av den tiden.  Foto: xx

Tyholttårnet: Landemerket Tyholttårnet ble bygd i Anne Kathrine Parows ordførertid (1982-84). Det er et 124 meter høyt telekommunikasjons- og radiotårn som drives av Telenor. Tårnrestauranten i 74 meters høyde er blitt et populært turistmål både på grunn av den fantastiske utsikten og fordi gulvet dreier rundt, slik at gjestene i løpet av en time får sett omverdenen fra alle sider av tårnet.  Foto: Ivar Mølsknes

Per Berge var ordfører 1985-89. Olavshallen så dagens lys.  Foto: xx

Olavshallen: Kulturhuset Olavshallen var opprinnelig planlagt i Schultz gate, men etter langvarig og opphetet debatt ble det gamle mellageret mellom Krambugata og Kjøpmannsgata valgt som utgangspunkt for Olavskvartalet, som skulle romme både kultur og næringsliv med forretninger, hotell og serveringssteder. Per Berge var ordfører 1985-89.  Foto: Ivar Mølsknes

Marvin Wiseth var ordfører 1990-98, og Trøndelag Teater fikk sitt nybygg.  Foto: xx

Nye Trøndelag Teater: Institusjonen Trøndelag Teater har siden starten i 1937 holdt til i landets eldste teaterbygning (fra 1816). Helt siden 1950-tallet har ønsket om et nybygg med større scene og flere publikumsplasser vært uttrykt, og i 1995 kunne kulturminister Åse Kleveland legge ned grunnstenen til nytt teater, som sto ferdig i byens jubileumsår 1997. Marvin Wiseth var ordfører 1990-1998.  Foto: Ivar Mølsknes

Anne Kathrine Slungård var ordfører i årene 1998-2003. Pirbadet sto ferdig i 2001.  Foto: Ivar Mølsknes

Pirbadet: Badeanlegget Pirbadet sto ferdig i 2001 og er blitt landets mest besøkte bade-anlegg med syv bassenger på i alt 15.000 kvadratmeter. I tillegg til badeaktiviteter har helse og rehabilitering fått en bred plass. Badeavdelingen hadde i fjor 320 000 besøkende, i tillegg deltok 120 000 i trenings- aktiviteter. Anne Kathrine Slungård var ordfører i årene 1998-2003.  Foto: Ivar Mølsknes

Rita Ottervik har vært ordfører siden 2004. Nybyggene på Borkeplassen sto ferdig i 2005.  Foto: xx

Borkeplassen: Tre år etter brannen på Nordre i 2002 sto første del av nybyggene ved Borke-plassen ferdig. Siste del blir ferdigstilt i mai-juni. Den nyreiste trekonstruk-sjonen i kvartalet mellom Nordrre, Dronningens gate og Thomas Angells gate rommer forretninger, kontorer, restauranter og boliger. Rita Ottervik har vært ordfører siden 2004.  Foto: Ivar Mølsknes

Odd Sagør var ordfører i Trondheim fra 1964 til 1970 og Domus på Lade ble bygd i den perioden. 
    
      (Foto: xx)

Odd Sagør var ordfører i Trondheim fra 1964 til 1970 og Domus på Lade ble bygd i den perioden.  Foto: xx

Domus: Folk strømmet til da Domus på Lade åpnet dørene 1. november 1968. Pådriver for prosjektet var Norges kooperative Landsforening, som også tok initiativet til samlingen av samvirkelagene i trondheimsområdet to år senere. Domus har siden vært utvidet flere ganger og presenterer seg i dag som City Lade. Odd Sagør var ordfører i Stor-Trondheim 1964-70. 
    
      (Foto: Ivar Mølsknes)

Domus: Folk strømmet til da Domus på Lade åpnet dørene 1. november 1968. Pådriver for prosjektet var Norges kooperative Landsforening, som også tok initiativet til samlingen av samvirkelagene i trondheimsområdet to år senere. Domus har siden vært utvidet flere ganger og presenterer seg i dag som City Lade. Odd Sagør var ordfører i Stor-Trondheim 1964-70.  Foto: Ivar Mølsknes

Kaare Tønne var ordfører 1970-75 og Bjørndalsbrua ble bygd i hans styringstid. 
    
      (Foto: xx)

Kaare Tønne var ordfører 1970-75 og Bjørndalsbrua ble bygd i hans styringstid.  Foto: xx

Bjørndalsbrua: Bygd i Kaare Tønnes regjeringstid, ble Bjørndalsbrua et viktig bindeledd mellom sentrum og Heimdalsbyen med Kolstad og Flatåsen. Med denne brua ble noe av kommunens tyngdepunkt forskjøvet sørover mot de nye drabantbyene. Tønne var ordfører 1970-75. 
    
      (Foto: Ivar Mølsknes)

Bjørndalsbrua: Bygd i Kaare Tønnes regjeringstid, ble Bjørndalsbrua et viktig bindeledd mellom sentrum og Heimdalsbyen med Kolstad og Flatåsen. Med denne brua ble noe av kommunens tyngdepunkt forskjøvet sørover mot de nye drabantbyene. Tønne var ordfører 1970-75.  Foto: Ivar Mølsknes

Axel Buch regjerte Trondheim 1976-79 og første del av universitetssenteret på Dragvoll ble tatt i bruk. 
    
      (Foto: xx)

Axel Buch regjerte Trondheim 1976-79 og første del av universitetssenteret på Dragvoll ble tatt i bruk.  Foto: xx

Dragvoll: Utbyggingen av Universitetssentret på Dragvoll tok lengre tid enn forutsatt, men høsten 1978 kunne de humanistiske fagene ta første del av bygget i bruk. Danske Henning Larsens prosjekt var et gjennombrudd i moderne glassarkitektur som vakte internasjonal oppmerksomhet. Først 15 år senere kunne samfunnsfagene flytte inn i et nytt byggetrinn. Axel Buch var ordfører 1976-79. 
    
      (Foto: Ivar Mølsknes)

Dragvoll: Utbyggingen av Universitetssentret på Dragvoll tok lengre tid enn forutsatt, men høsten 1978 kunne de humanistiske fagene ta første del av bygget i bruk. Danske Henning Larsens prosjekt var et gjennombrudd i moderne glassarkitektur som vakte internasjonal oppmerksomhet. Først 15 år senere kunne samfunnsfagene flytte inn i et nytt byggetrinn. Axel Buch var ordfører 1976-79.  Foto: Ivar Mølsknes

Olav Gjærevoll var ordfører 1980-81 og Tofaseanlegget ble bygd i begynnelsen av 1980-tallet. 
    
      (Foto: xx)

Olav Gjærevoll var ordfører 1980-81 og Tofaseanlegget ble bygd i begynnelsen av 1980-tallet.  Foto: xx

Tofaseanlegget: I det såkalte tofaseanlegget, bygd ved Tiller bru på begynnelsen av 1980-tallet, startet SINTEF forskning knyttet til oljevirksomhet. I dette anlegget er strømninger i rørgater og oljeledninger gjenstand for omfattende undersøkelser. Trondheimsområdet ble på denne måten knyttet til oljevirksomheten i Nordsjøen, og det betydde en sterk vekst for forskningsinstitusjonen SINTEF. Olav Gjærevoll var ordfører 1980-81. 
    
      (Foto: Ivar Mølsknes)

Tofaseanlegget: I det såkalte tofaseanlegget, bygd ved Tiller bru på begynnelsen av 1980-tallet, startet SINTEF forskning knyttet til oljevirksomhet. I dette anlegget er strømninger i rørgater og oljeledninger gjenstand for omfattende undersøkelser. Trondheimsområdet ble på denne måten knyttet til oljevirksomheten i Nordsjøen, og det betydde en sterk vekst for forskningsinstitusjonen SINTEF. Olav Gjærevoll var ordfører 1980-81.  Foto: Ivar Mølsknes

Anne Kathrine Parow var ordfører 1982-1984 og Tyholttårnet ble bygd i løpet av den tiden. 
    
      (Foto: xx)

Anne Kathrine Parow var ordfører 1982-1984 og Tyholttårnet ble bygd i løpet av den tiden.  Foto: xx

Tyholttårnet: Landemerket Tyholttårnet ble bygd i Anne Kathrine Parows ordførertid (1982-84). Det er et 124 meter høyt telekommunikasjons- og radiotårn som drives av Telenor. Tårnrestauranten i 74 meters høyde er blitt et populært turistmål både på grunn av den fantastiske utsikten og fordi gulvet dreier rundt, slik at gjestene i løpet av en time får sett omverdenen fra alle sider av tårnet. 
    
      (Foto: Ivar Mølsknes)

Tyholttårnet: Landemerket Tyholttårnet ble bygd i Anne Kathrine Parows ordførertid (1982-84). Det er et 124 meter høyt telekommunikasjons- og radiotårn som drives av Telenor. Tårnrestauranten i 74 meters høyde er blitt et populært turistmål både på grunn av den fantastiske utsikten og fordi gulvet dreier rundt, slik at gjestene i løpet av en time får sett omverdenen fra alle sider av tårnet.  Foto: Ivar Mølsknes

Per Berge var ordfører 1985-89. Olavshallen så dagens lys. 
    
      (Foto: xx)

Per Berge var ordfører 1985-89. Olavshallen så dagens lys.  Foto: xx

Olavshallen: Kulturhuset Olavshallen var opprinnelig planlagt i Schultz gate, men etter langvarig og opphetet debatt ble det gamle mellageret mellom Krambugata og Kjøpmannsgata valgt som utgangspunkt for Olavskvartalet, som skulle romme både kultur og næringsliv med forretninger, hotell og serveringssteder. Per Berge var ordfører 1985-89. 
    
      (Foto: Ivar Mølsknes)

Olavshallen: Kulturhuset Olavshallen var opprinnelig planlagt i Schultz gate, men etter langvarig og opphetet debatt ble det gamle mellageret mellom Krambugata og Kjøpmannsgata valgt som utgangspunkt for Olavskvartalet, som skulle romme både kultur og næringsliv med forretninger, hotell og serveringssteder. Per Berge var ordfører 1985-89.  Foto: Ivar Mølsknes

Marvin Wiseth var ordfører 1990-98, og Trøndelag Teater fikk sitt nybygg. 
    
      (Foto: xx)

Marvin Wiseth var ordfører 1990-98, og Trøndelag Teater fikk sitt nybygg.  Foto: xx

Nye Trøndelag Teater: Institusjonen Trøndelag Teater har siden starten i 1937 holdt til i landets eldste teaterbygning (fra 1816). Helt siden 1950-tallet har ønsket om et nybygg med større scene og flere publikumsplasser vært uttrykt, og i 1995 kunne kulturminister Åse Kleveland legge ned grunnstenen til nytt teater, som sto ferdig i byens jubileumsår 1997. Marvin Wiseth var ordfører 1990-1998. 
    
      (Foto: Ivar Mølsknes)

Nye Trøndelag Teater: Institusjonen Trøndelag Teater har siden starten i 1937 holdt til i landets eldste teaterbygning (fra 1816). Helt siden 1950-tallet har ønsket om et nybygg med større scene og flere publikumsplasser vært uttrykt, og i 1995 kunne kulturminister Åse Kleveland legge ned grunnstenen til nytt teater, som sto ferdig i byens jubileumsår 1997. Marvin Wiseth var ordfører 1990-1998.  Foto: Ivar Mølsknes

Anne Kathrine Slungård var ordfører i årene 1998-2003. Pirbadet sto ferdig i 2001. 
    
      (Foto: Ivar Mølsknes)

Anne Kathrine Slungård var ordfører i årene 1998-2003. Pirbadet sto ferdig i 2001.  Foto: Ivar Mølsknes

Pirbadet: Badeanlegget Pirbadet sto ferdig i 2001 og er blitt landets mest besøkte bade-anlegg med syv bassenger på i alt 15.000 kvadratmeter. I tillegg til badeaktiviteter har helse og rehabilitering fått en bred plass. Badeavdelingen hadde i fjor 320 000 besøkende, i tillegg deltok 120 000 i trenings- aktiviteter. Anne Kathrine Slungård var ordfører i årene 1998-2003. 
    
      (Foto: Ivar Mølsknes)

Pirbadet: Badeanlegget Pirbadet sto ferdig i 2001 og er blitt landets mest besøkte bade-anlegg med syv bassenger på i alt 15.000 kvadratmeter. I tillegg til badeaktiviteter har helse og rehabilitering fått en bred plass. Badeavdelingen hadde i fjor 320 000 besøkende, i tillegg deltok 120 000 i trenings- aktiviteter. Anne Kathrine Slungård var ordfører i årene 1998-2003.  Foto: Ivar Mølsknes

Rita Ottervik har vært ordfører siden 2004. Nybyggene på Borkeplassen sto ferdig i 2005. 
    
      (Foto: xx)

Rita Ottervik har vært ordfører siden 2004. Nybyggene på Borkeplassen sto ferdig i 2005.  Foto: xx

Borkeplassen: Tre år etter brannen på Nordre i 2002 sto første del av nybyggene ved Borke-plassen ferdig. Siste del blir ferdigstilt i mai-juni. Den nyreiste trekonstruk-sjonen i kvartalet mellom Nordrre, Dronningens gate og Thomas Angells gate rommer forretninger, kontorer, restauranter og boliger. Rita Ottervik har vært ordfører siden 2004. 
    
      (Foto: Ivar Mølsknes)

Borkeplassen: Tre år etter brannen på Nordre i 2002 sto første del av nybyggene ved Borke-plassen ferdig. Siste del blir ferdigstilt i mai-juni. Den nyreiste trekonstruk-sjonen i kvartalet mellom Nordrre, Dronningens gate og Thomas Angells gate rommer forretninger, kontorer, restauranter og boliger. Rita Ottervik har vært ordfører siden 2004.  Foto: Ivar Mølsknes

Gikk du glipp av disse?
 
 
 
 
 
 
På forsiden nå