Etter at den forrige styreformannen i SpareBank 1 Midt-Norge trakk seg i mai, har det blitt nødvendig med en liten utskiftning bankens styre.

Førstkommende onsdag vil derfor forstanderskapet i SpareBank 1 Midt-Norge komme sammen til et ekstraordinært valgmøte, der Adresseavisens Per Axel Koch er innstilt som styreformann. Eli Arnstad er innstilt som ny nestformann, og kommer ny inn i styret. Hun blir for øvrig eneste kvinne i et svært så mannsdominert forum. Leder i valgkomiteen, Michael Momyr, vil ikke kommentere ovenfor Adresseavisen komiteens innstilling, men bekrefter kandidatenes identitet.- Det var naturlig for oss å la Per Axel Koch rykke opp som styreformann, kommenterer Momyr likevel. Per Axel Koch har sittet i styret siden 1994, og de siste tre årene har han fungert som nestformann. Etter at den forrige styreformannen, Stein Atle Andersen, trakk seg i mai, har Koch vært fungerende styreformann.- Dette er en spennende og viktig jobb, fremholder Koch. Han sier han vil satse på å fortsette den linjen banken i dag kjører. Han legger likevel ikke skjul på at banken har mange dilemmaer foran seg. - Vi skal dekke et stort geografisk område og samtidig være både effektive og økonomiske, sier Koch.