- Vi antar at våre kostnader etter ulykken vil beløpe seg til om lag en million kroner. Men det er kun et anslag. Foreløpig har vi ikke gjort kalkyler som kan gi oss det endelige svaret, sier fungerende prosjektleder Trygve Isaksen i Namdalsprosjektet til Adresseavisen.

Selv risikerer Vegvesenet foretaksbot, dersom undersøkelser påviser brudd på helse- miljø- og sikkerhetsforskriftene.

Anleggsarbeidet på Vika i Namsos kan bli utsatt i flere uker. Det vil i så fall kunne forsinke ferdigstillelsen av hele Namdalsprosjektet.

som omfatter bygging av Vikatunnelen, ny vei gjennom Namsos sentrum og ny bru over Namsen. Hele prosjektet skal etter planen stå ferdig innen utgangen av 2005 og er kostnadsberegnet til om lag 350 millioner kroner.

Klar for ryddejobb

Den fatale sprengingsulykken skjedde fredag ettermiddag for drøye en uke siden. En person mistet livet og fire ble skadd da steiner ble slynget ut over parkeringsplassen foran Rimibutikken på Vika. I etterkant av ulykken har oppryddningsarbeidet blitt utsatt gjentatte ganger. Nå håper Statens vegvesen som byggherre at de kan starte arbeidet med å fjerne massen fra skjæringa til Vikatunnelen i dag. Sprengstoffeksperter skal bistå under opprydningsarbeidet.

Vil vurdere dagbøter

Prosjektlederen utelukker ikke at det kan bli aktuelt å kreve dagbøter fra hovedentreprenør Glømmen Entreprenør AS som følge av forsinkelsen.

- Det vil først bli et tema i løpet av de nærmeste ukene, sier Trygve Isaksen. Det vil også bli vurdert om entreprenørselskapet får beholde oppdraget med skjæringen til Vikatunnelen, ifølge Isaksen.

Foreløpig har ikke politiet siktet noen av de involverte etter ulykken i Namsos.

Oppryddningsarbeidet etter sprengningsulykken har blitt utsatt flere ganger. Nå håper Statens vegvesen som byggherre at de kan starte arbeidet med å fjerne massen fra skjæringen til Vikatunnelen i dag.