Slagord: Arbeiderpartiet - hvis velferd er viktigst!

1. Fortsatt AP-regjering 2. Bevare sykelønnsordningen 3. Billigere barnehager 4. Justere innslagspunktet for toppskatten 5. Gratis medisin på blå resept for uføretrygdede og eldre over 67 år