I sin innstilling til Finansdepartementet legger Kredittilsynet vekt på at Sampos bud til aksjonærene ikke har fått oppslutning fra 90 prosent av aksjene. Dermed oppfyller ikke Sampo vilkårene som er lagt til grunn i norsk finanslovgivning.

Wahlroos sier at avslaget ikke kom overraskende siden Kredittilsyn-direktør Bjørn Skogstad Aamo tidligere har kunngjort at EØS-reglene ikke vil bli tatt i betraktning når innstillingen skulle utarbeides. Innstillingen er da heller ikke i samsvar med EU-kommisjonens rett til å vurdere fusjoner i henhold til EØS-reglenes bestemmelser om fri bevegelse av kapital, påpeker Sampo-sjefen.

- Vi venter at det norske Finansdepartementet vil vurdere alle sidene av denne saken og avventer reaksjoner fra ulike myndigheter i EU-sfæren. Vi ser også selvsagt på alle andre muligheter for å få brakt kjøpet av Storebrand i havn, sier Wahlroos.

Etter valget

Finansminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen har sagt at denne saken vil bli vurdert etter valget.

Kredittilsynet mener det ikke er sannsynlig at Sampo får aksept fra aksjonærer som representerer 90 prosent av aksjekapitalen, og dermed kan Sampo ikke benytte aksjelovens bestemmelser til å tvangsinnløse resten av aksjonærene og dermed skaffe seg alle aksjene i Storebrand. Kredittilsynet understreker at resultatet ikke ville blitt et annet om Sampo hadde vært et norsk selskap.

Konsekvent praksis

Kredittilsynsdirektør Bjørn Skogstad Aamo sier at det har vært en veldig konsekvent praksis på dette området i Norge, og at det ikke har vært noen avvik fra 90-prosentregelen når det gjelder kjøp av finansinstitusjoner, så lenge dette har vært gjeldende lov.

- Men hvis Kredittilsynet har vært sikker på at en kjøper ville nå 90-prosentandelen i løpet av kort tid, så har det vært tilfeller hvor det er gitt konsesjon, sier Skogstad Aamo til NTB.

I de aller fleste tilfellene følger Finansdepartementet innstillingen fra Kredittilsynet i slike saker. Innstillingen blir tillagt stor vekt, men departementet foretar en selvstendig vurdering og avgjørelse, understreker Skogstad Aamo.

Politikere fornøyd

Høyres finanspolitiske talsmann Per-Kristian Foss støtter Kredittilsynets vurdering av Sampo/Storebrand-saken.

- Tilsynets konklusjon er som ventet, og jeg er enig i den, sier Foss.

Han tror ikke Kredittilsynets tilråding vil vekke politisk strid. Det har vært et bredt politisk ønske om å bevare Storebrand på norske hender.

Storebrands direktør Idar Kreutzer sier at striden rundt Sampo-Storebrand langt fra er over selv om Kredittilsynet har gitt sin innstilling til Finansdepartementet.