Varmere og våtere klima i Norge

Klimaet i Norge blir varmere og våtere de neste 100 årene, mener forskerne. Det betyr mildere vintre og våtere somre.

Saken oppdateres.

Unnaket er somrene i sørøst som blir varmere og tørrere. Det øker faren for tørke om sommeren på Sørøstlandet.

Klimamodellen, som er utarbeidet av RegClim, viser at nedbøren øker i alle andre deler enn i sørøst.

Nedbørsøkningen vil bli spesielt sterk i vestvendte deler langs norskekysten, fra Rogaland og nordover.

Beregningen for Norge er basert på globale resultater fra Max Planck Institutt for meteorologi (MPI) i Tyskland og fra Hadley-senteret i Storbritannia.RegClim venter følgende klimaendringer i perioden 2071- 2100:Temperatur- Gjennomsnittstemperaturen i Norge øker med mellom 2,5 og 3,5 grader. Økningen blir størst i Nord-Norge og større i innlandet enn langs kysten.

- På dagtid vil temperaturene øke med inntil 3,0 grader i sørøst og omlag 2,0 grader ellers.

- Antall varme sommerdager (over 20,0 grader) øker spesielt mye i sørøst.

- Antall mildværsdager om vinteren øker i lavlandet i hele Norge.

- Om vinteren kommer minimumstemperaturen om natten til å øke med mellom 3,5 og 4,0 grader i Nord-Norge og mellom 2,5 – 3,5 graderi resten av landet.Nedbør-Årsnedbøren øker over alt. Økningen blir sterkest med opptil 20 prosent på Sørvestlandet og på Finnmarkskysten.

-Økningen er størst om høsten med over 20 prosent økning i nedbørsmengdene. Vestlandet og Nord-Norge får sterkest økning.

-Ekstreme nedbørsmengder, slik som på Vestlandet tirsdag, blir vanligere over hele landet. Vestlandet og Troms og Finnmarks får fleste ekstreme nedbørsdøgn.

-Oppholdsvær ogv tørke blir vanligere om sommeren på Østlandet og Sørlandet.Isdekke forsvinnerForskernes beregninger viser at det enkelte somre er betydelig risiko for at isdekket i Arktis kan forsvinne helt.

Samtidig viser RegClims beregninger at klimaendringer på grunn av økt drivhuseffekt påvirkes lite av variasjoner i Nord-Atlanterens havstrømmer. Mange andre modeller gir større påvirkning, mens noen gir samme resultat som RegClim.Partikler demper oppvarmingPartikler i forurenset luft demper klimaendringene og flytter troperegnet sørover, viser forskernes beregninger.

Partiklene, som består av svovel og sot, er forurensninger fra forbrenning av kull og olje og fra skogbranner. De påvirker hvor mye solstråling som reflekteres og absorberes.

RegClim har beregnet at partiklene gir en betydelig dempning av den globale oppvarmingen på den nordlige halvkule, og at det tropiske regnbeltet forskyves sørover.

RegClim understreker i sin rapport at beregningene er forsiktige anslag.

For det første er utslippsscenariet for drivhusgasser blant de mest forsiktige (B2).

For det andre er de globale beregningene gjort med modeller med lavere følsomhet enn gjennomsnittet. Ny forskning har vist at det kan være betydelig risiko for mye større klimaendringer enn RegClims nye beregninger viser. Variasjonene fra år til år kan dessuten bli spesielt store for nedbør.

 
På forsiden nå