Utsatte bane- og vegstrekninger kan bli berørt:

Stor snøsmelting gir økt fare for jordskred i Trøndelag

Mye snøsmelting i lavlandet og i dalstrøk gjør at det er økt fare for jordskred i de sørlige delene av Trøndelag, melder NVE.

Jordskred. Mye snøsmelting gir økt fare for jordskred i deler av Trøndelag. - «Enkelte store hendelser kan forekomme», skriver NVE i jordskredvarselet. Slik så det ut etter et jordskred i Vikvarvet i Selbu i desember 2016.  Foto: Erling Skjervold

Farenivået for tirsdag, onsdag og torsdag, er økt til gult nivå som er det laveste av varslingsnivåene.