Største snødybde i Oppdal 24. oktober på 21 år

I Storlidalen i Oppdal ble det onsdag morgen målt 25 centimeter snø. Så mye snø har det ikke vært målt på denne datoen siden 1997.

Oktobersnø. Bare to ganger siden 1965 er det målt enda mer snø i Storlidalen 24. oktober. Siste gang var i 1997.  Foto: webkamera.storlidalen.net

Snødybden ved målestasjonen ved Ångårdsvatnet er uvanlig stor så tidlig på vinteren.