Tidenenes største snøfall i mai i Oppdal

Oppdal har siden onsdag målt tidenes største snøfall i mai. På tre døgn har det falt 31 centimeter snø ved målestasjonen Ångårdsvatnet i Storlidalen.

Saken oppdateres.

Snødybden onsdag morgen var 9 centimeter, lørdag morgen hadde den vokst til 40 centimeter!

Den tidligere mairekorden på Ångårdsvatnet var 22 centimeter snø fra 26. til 27. mai 1990.

Samme år registrerte Nerskogen 30 centimeter nysnø fra 25. til 27. mai.

Ny mairekord på Hemne

Også Hemne - Lenes har satt ny rekord i største maisnøfall med sju centimeter fra torsdag til fredag.

Rennebu - Ramstad målte lørdag morgen seks centimeter snø som har falt siden 1. mai.

Største maisnøfall siden 1995 i Rennebu

Siden målestasjonen ble åpnet i 1992 er det bare en gang tidligere målt et enda større snøfall i mai. I 1995 kom det sju centimeter fra 15. til 16. mai.

Rekordvåt innledning på mai

Tre målestasjoner lengst sør i Trøndelag har etter bare fire døgn av måneden fått hele normalnedbøren for mai!

Aller mest nedbør i forhold til normalen har Rennebu-Ramstad fått. 47,6 millimeter tilsvarer 136 prosent av mainormalen.

Også Ångårdsvatnet, med 127 prosent av normalen og Soknedal med 107 prosent, har fått hele mainedbøren etter fire døgn.

Økt snøskredfare i Midt-Norge

Faren for snøskred på Sunnmøre, i Romsdal og i Trollheimen blir søndag oppgradert til nest høyeste nivå – betydelig. NVE advarer mot flere ulike skredtyper.

Det har kommet store mengder med nedbør de siste dagene, som snø fra rundt 200 meter over havet, melder Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)-

Fortsatte snøbyger og vind øker faren for skred i siste dagers ferske lag av både fokksnø og nysnøflak i østlige og sørøstlige himmelretninger i høyden. Disse kan være lett å løse ut som skiløper når de er ferske, heter det i farevarselet.

Publikum bes unngå leområder hvor det har samlet seg mye nysnø de siste dagene, og ber folk om å være ekstra konservative i veivalgene når sikten er dårlig. Skiløpere bes unngå bratte heng og terrengfeller til nysnøen har stabilisert seg.

På forsiden nå