150 liv tapt i kvikkleireskred

Siden midt på 1800-tallet har om lag 150 mennesker mistet livet i kvikkleireras i Norge.

Saken oppdateres.

Flere av disse har omkommet i skred i Trøndelag.

Mange har både raset i Kattmarka og Rissa-raset friskt i minne. I Norge er det Trøndelag sammen med Østlandet som har de høyeste forekomstene av kvikkleire, og som dermed er mest utsatt for ras.

Se hvilke områder som er rasutsatt i Trondheim

Dette er noen av de større kvikkleirerasene i Trøndelag de siste 200 årene:

1816: Tillerskredet - tok med seg Tiller kirke og flere bruer. Minst 15 personer mistet livet.

1888: Et undersjøisk skred gikk utenfor jernbanestasjonen på Brattøra. Den påfølgende flodbølgen tok med seg tre jernbanespor og en banevokter.

1893: Verdalsraset - den største skredulykken i moderne tid i Norge. 116 personer mistet livet da tre kvardatkilometer av Verdal forsvant med 105 gårder.

1944: Et skred i Lade allé krevde fire menneskeliv. Skredet var relativt lite, men området var tettbebygd og skapte store materielle ødeleggelser.

1959: To store leirras i Namsens nedre løp i Overhalla, en million kubikkmeter raste ut ved Vibstad, den 22. februar, og tre million kubikkmeter ved Furre, den 14. april.

1962: Ras i Skjelstadmarka i Stjørdal. En gutt på to år mistet livet.

1978: Rissaraset - Én person mistet livet og 20 hus og gårder ble tatt av raset. Det største leirskredet i Norge i nyere tid. Skapte store materielle ødeleggelser.

2002: Leistad i Malvik i april. To bolighus ble evaktuert da det raste rett ved E6 mellom Trondheim og Stjørdal.

2007: I mars raste flere tusen kubikkmeter løsmasse over riksvei 17 ved Sjåenget i Overhalla. Ingen personer ble skadd.

2007: 16. mai gikk et stort kvikkleireskred ielva Reina mellom Liss Amdal og Stor Amdal i Overhalla. Raset omfattet et areal på cirka 100 mål. Rasmassene beveget seg ca.1300 meter nedstrøms elva.Flommen medførte at et småbruk og et gårdsbruk ble evakuert.

2009: Raset i Kattmarka i Namsos - 1 3. mars ble Namsos rammet av et skred utløst av sprengning i forbindelse med veiarbeid i området. Ingen personer omkom eller ble fysisk skadd, men et spedbarn ble nedkjøl og ti personer måtte hentes ut av hus med helikopter.

2012: Et stort område på Esp på Byneset raser ut første nyttårsdag. Over 50 personer blir evakuert, men ingen personer kommer fysisk til skade.

 
På forsiden nå