- Hårreisende påstander

Direktør Pål Prestrud i Cicero senter for klimaforskning fnyser av Per Sandbergs klimapåstander.

Saken oppdateres.

- Å påsto at det ikke finnes vitenskaplige belegg for at utslipp av klimagasser i atmosfæren ikke påvirker den globale temperaturen er hårreisende. Det er en påstand tatt ut av løse luften og bærer preg av å være mer et politisk standpunkt enn noe annet, sier Pål Prestrud til adressa.no

-Ikke bare naturlige svingninger

- Men er det ikke ukritisk å avvise at klimaendringene også kan skyldes naturlige sykluser?

- FNs klimapanel sier ikke at det bare er menneskeskapte utslipp som forårsaker endringene. Her er det snakk om både naturlige variasjoner i klimaet og menneskeskapt påvirkning.

Bred tilslutning

- Enkelte vil hevde at FNs klimapanel opptrer politisk?

- Konklusjonene fra klimapanelet er et resultat av arbeider fra flere tusen forskere. I løpet av de 15 årene klimapanelet har vært i arbeid har deres konklusjoner fått en stadig sterkere og bredere tilslutning fra verdens forskermiljøer. Senest for to måneder siden støttet den amerikanske geofysiske organisasjonen med sine 8000 medlemmer panelets konklusjoner.

- 100 forskere fra hele verden skriver i et brev til FNs generalsekretær at kritiske innspill blir ignoerert?

- Panelets konklusjoner er et resultat av kompromisser. Svært få mener panelet har gått for langt i sine konklusjoner. Det er snarere flere som synes konklusjonene om menneskeskapte klimaendringer er for tilbakeholdne, sier Pål Prestrud.

På forsiden nå