- Ikke sikkert våre utslipp påvirker klimaet

Fremskrittspartiets Per Sandberg mener norske politikere stiller seg alt for lite kritisk til konklusjonen fra FNs klimapanel.

Saken oppdateres.

- FNs klimapanel er alt for ensidige i sine konklusjoner. Slik jeg ser det finnes det ingen eksakt dokumentasjon på at temperaturen har steget som følge av menneskelig påvirkning.

Ut fra det vi vet nå er det umulig å trekke en eksakt konklusjon om hva klimaendringene skyldes. Det finnes ingen fasit.

Det kan godt hende at våre utslipp ikke påvirker klimaet i det hele tatt, sier Nord-Trøndelagsrepresentanten.

Han forsvarer sin rettighet til å gå på tvers av det politiske flertallet.

Behandlet som en spedalsk

- Det må være mulig å gi uttrykk for tvil uten å bli behandlet som en spedalsk eller et miljøsvin, sier Per Sandberg, som etter at han kalte fredsprisvinner Al Gore en bløffmaker i desember, har brukt mye tid på å studere rapporter og bøker om klima.

- Jeg har funnet en rekke bøker og rapporter som går på tvers av det FNs klimapanel, forteller Sandberg til Adresseavisen.

- Er det ikke hasardiøst overfor fremtidige generasjoner å forholde seg passiv til et klima som er i tydelig endring?

- Uansett hvem som har rett, om endringene skyldes menneskeskapte utslipp eller ikke, mener jeg vi må ta våre forholdsregler. Jeg er ikke i tvil om at klimaet kommer til å endre seg til det verre. Vi får varmere, våtere og villere vær. Derfor må vi sikre infrastrukturen og satse på miljøtiltak.

Vil senke utslippene

- Men neppe forslag som innebærer reduksjon av klimagassutslipp?

- Fremskrittspartiet vil også senke utslippene, men i motsetning til dagens regjering, vil vi lokke folk med positive tiltak og ikke bruke straff og pisk for å nå klimamålene. Dette er tiltak som kan settes ut i livet umidddelbart.

- Alle øvrige partier på Stortinget står bak klimaforliket i januar. Frp står helt alene med sitt syn på hvordan klimaendrigene skal bekjempes?

- Da Fremskrittspartiet lanserte sin kritiske innvandringspolitikk for 20 år siden snudde alle partiene oss ryggen. I dag er vårt syn langt på vei adoptert som offisiell politikk. Det er sunt at vi har et parti som er kritisk og som har sine egne løsninger, sier Per Sandberg.

På forsiden nå