Ros fra miljøorganisasjonene

Miljøorganisasjonene gir tommelen opp for Regjeringens tiltakspakke.

Saken oppdateres.

Både Naturvernforbundet og Bellona er fornøyd med klimaprofilen i de ulike tiltakene.

- Vi gir regjeringen "bestått" på tiltakspakken. Dette er en relativt betydelig satsing på energieffektivisering og ny energi, sier leder Lars Haltbrekken i Norges Naturvernforbund til adressa.no

Han trekker spesielt fram milliardbevilgningen til Enova og jernbanen og de ekstra midlene til gang- og sykkelstier.

- Dette er alle tiltak som bidrar til å gi tiltakspakken en grønn profil og sørger for å redusere klimagassutslippene, sier Lars Haltbrekken.

-Burde stilt krav om energieffektivisering

-Hva savner Naturvernforbundet i tiltakspakken?

-Vi mener Regjeringen burde ha øremerket deler av bevilgningene til kommunene til energieffektivisering og ikke bare overlatt til hver enkelt kommune å bestemme hva pengene skal brukes til.

Energieffektiviseringen gir en meget stor miljøgevinst som Regjeringen burde ha stilt krav om, sier Lars Haltbrekken.

Nestleder Marius Holm i Bellona er også fornøyd med innholdet i tiltakspakken.

-Flere av tiltakene Regjeringen legger opp til har vi selv vært med å foreslå. Det gjelder blant annet økte bevilgninger til Enova, elbiler, jernbanen og gang- og sykkelstier, sier Marius Holm.

Forventer nye tiltak

Bellona mener tiltakspakken er "en god start" og forventer nye tiltak for energieffektivisering i tiden som kommer.

- Muligheten for å spare energi ved å pusse opp og rehabilitere bygg og boliger er omtrent uendelig.

Man bør også huske at for industrien gir dette konkurransefortrinn både i forhold til å sikre arbeidsplasser og til å tåle framtiden mye strengere klimaregime, sier Bellonas nestleder.

 
På forsiden nå