Verdens kaldeste vann på Svalbard

Et forskerteam fra Universitet på Svalbard (UNIS) og Bjerknes-senteret for klimaforskning i Bergen har funnet verdens kaldeste overflatevann i Storfjorden på Svalbard.

Saken oppdateres.

De nye målingene beviser at sjøvann i Arktis kan bli kaldere enn frysepunktet.

Under en sterk storm klarte forskerne å få målt havets temperatur og saltinnhold fra iskanten nedenfor ekspedisjonshytta de oppholdt seg i. Vanntemperaturen viste seg å være -1,98 grader: Det er Den laveste vanntemperaturen som noen gang er målt i overflaten i Arktis.

Temperaturen er 0,037 grader kaldere enn vannets naturlige frysepunktet, noe mange har trodd ikke var mulig.

Isfritt hav

Årsaken til at sjøvannet kunne bli så kaldt skyldtes sterke nordlige vinder i Storfjorden som skjøv isen sørover og holdt et område av fjorden fritt for is, selv om det var svært kaldt. Avkjølingen av havet førte til frysing av store mengder små iskrystaller som virvlet rundt i vannet. Iskrystallene ble etter hvert transportert vekk av de sterke vindene, slik at den intense avkjølingen av sjøen varte i flere dager.

Mer åpent hav i Arktis

Den kraftige frysingen etterlot store mengder salt i sjøen. På det meste ble det målt et saltinnhold på 35,9 tusendeler, det høyeste som noen gang er målt i Arktis. Dette er like salt som Golfstrømmen er i tropene.

Forsker Lars Henrik Smedsrud ved Bjerknessenteret for klimaforskning i Bergen sier til Adresseavisen at den globale oppvarmingen i årene som kommer vil føre til mer åpent vann i Arktis om sommeren. Det blir dermed store areal med åpent vann som fryser igjen hver høst. Målingene av den intense frysingen i Storfjorden er et godt eksempel på hvordan Arktis vil være om 50 år.

–Mye tyder på at havtemperaturen vil være flere grader høyere enn i dag på grunn av at en stor del av solstrålingen blir lagret i havet og varmer opp overflatevannet, sier Lars Henrik Smedsrud.

Varmes opp dobbelt så hurtig

Målinger de siste årene viser at temperaturen i Arktis øker dobbelt så hurtig som på resten av kloden.

Forskerne tror nå de vet hvorfor. To nye studier viser at drivhuseffekten er sterkere rundt Nordpolen. Havområdene i Arktis virker nærmest som en radiator som varmer opp hele regionen. Tidligere studier har vist at varmeøkningen i Arktis skyldes at åpent hav gjør at mindre solenergi blir reflektert tilbake til atmosfæren.

En studie utført av Rune Graversen fra Royal Netherlands Meteorological Institute og Minguiai Wang fra University of Michigan, viser at fordi mindre is gir større områder med åpent hav har havvannet en større overflate hvor det kan fordampe.

Studien viser også at havet virker som en radiator og overfører energi til de lavere luftlagene.

Tre klimaeffekter

På den måten fører den smeltende havisen til tre ulike klimaeffekter:

* Isen reflekterer mindre solenergi.

* Havvannet lagrer mer solstråling.

* Fordampningen av vannet overfører energi til de lavere luftlagene.

Samlet betyr dette en sterk regional drivhuseffekt over Arktis.

 
På forsiden nå