Advarer mot katastrofal global oppvarming:

50 prosent kan mangle vann om 50 år

En studie fra det britiske meteorologiske instituttet sier den globale temperaturen kan stige med fire grader allerede om 50 år. Det kan gi katastrofale følger for store deler av kloden.

Saken oppdateres.

I konklusjonene i studien, som ble offentliggjort av den britiske avisen The Guardian i dag, heter det at klimaendringene kan true vannforsyningen til mer enn halvparten av verdens befolkning.

Studien, som er laget etter oppdrag av det britiske energi og klimadepartementet av forskere ved det britiske meteorologiske instituttet (Met Office), utfordrer tidligere rapporter om at en sterk økning i klodens gjennomsnittstemperatur bare er en trussel for fremtidige generasjoner.

Følg VærTorsten på Twitter - få de siste klimanyhetene

- Global oppvarming også i vår generasjon

- Uten sterke kutt i utslippene av klimagasser kan temperaturen øke med fire grader allerede i 2060, konkluderer forskerne.

- Vi har alltid betraktet alvorlige klimaendringer som noe som angår fremtidige generasjoner, men også mennesker som lever i dag kan risikere at temperaturen øker med fire grader i deres levetid, sier Richard Betts, lederen for klimaforskningsinstituttet Hadley Centre.

De nye funnene vil bli offenliggjort på en pressekonferanse i forbindelse med konferansen "4 degrees and Beyond" i Oxford i dag.

«Ekstremt scenario» = sannsynlig scenario

- Folk vil si at dette er et ekstremt scenario, og det er virkelig et ekstremt scenario, men det er også et sannsynlig scenario, sier Richard Betts til The Guardian.

Ifølge klimaforskere vil en temperaturstigning på fire grader true vannforsyningen for halve verdens befolkning, utrydde halvparten av dyre- og planteartene på jordne og føre til at havet stiger og oversvømmer lavtliggende områder.

15 graders temperaturøkning i Arktis

Ifølge Met Office er ti graders temperaturøkning et gjennomsnitt for kloden. I det vestlige og sørlige Afrika kan temperaturen øke med ti grader, og i Arktis kan temperaturøkningen bli på 15 grader.

Studien er en oppdatering av rapporten fra FNs klimapanel fra februar 2007 som konkluderte med at en temperaturstigning på fire grader i 2100 dersom ikke utslippene av klimagasser ble kraftig redusert.

Også IPCC hadde scenarioer som viste en enda kraftigere og tidligere temperaturstigning, men dette ble ikke ansett som realistisk.

- Disse scenarioene ble tonet ned fordi vi var mer konservativ i synet på hvor raskt temperaturøkningen kan komme for fem år siden. Men slik det ser ut nå, kan det virke som de mest alvorligste scenarioene er de mest sannsynlige, sier Richard Betts.

Mye raskere utslippsøkning enn antatt

Sist uke offenliggjorde FNs miljøprogram UNEP en rapport som trakk lignende konklusjoner.

Årsaken er at utslippene av klimagasser har vokst mye raskere enn selv de mest pessimistiske scenarioene fra FNs klimapanel.

Under utarbeiding av den nye klimarapporten har klimaforskerne benyttet de siste måleresultatene som også omfatter utslipp av CO2 fra jord.

Forskerne fant at fire graders-grensen vil bli passert en gang mellom 2060 og 2070, avhengig av tilbakekoblingsmekanismer i klimautviklingen.

- Fortsatt tid til å stanse utviklingen

- Dette er ikke et dommedagsscenario. Vi har fortsatt tid til å stanse utviklingen hvis vi kutter utslippene av klimagasser raskt. Økningen i utslippene må stagnere og deretter falle kraftig innen det neste tiår for å unngå en temperaturøkning på to grader. For å unngå en økning på fire grader, må utslippene gå kraftig ned før 2030, sier Richard Betts til avisen.

Deltagere fra 193 land i FNs klimakonvensjon møtes i København i desmeber for å bli enige om en ny internasjonal klimaavtale som skal begrense utslippene av klimagasser.

- Dersom vi får en svak avtale i København er det ikke bare en liten sjanse for at vi vil oppleve en økning på fire grader i 2060, det er en stor mulighet for det. Det er bare de fem siste årene at forskerne har innsett at fire graders temperaturøkning blir stadig mer mulig og at dette er noe vi må se seriøst på, sier Mark New, en klimaekspert ved universitetet i Oxford.

- Han tror verdens politikere er fullt klar over hvor alvorlig situasjonen er og at forståelsen for at forhandlingene om utslippsbegrensninger i København snarere dreier seg om å begrense stigninge til 3,0 eller 5,0 grader og ikke 2,0.

 
På forsiden nå