96 prosent støtter FNs klimapanel

96 prosent av forskerne ved 14 ulike forskningsinstitutter i Norge støtter konklusjonen til FNs klimapanel om at klimaendringene som er observert de siste 50 årene er menneskeskapte.

Saken oppdateres.

Undersøkelsen, som blir publisert i morgendagens utgave av tidsskiftet Miljøjournalen, slår dermed beina under kritikken som er kommet fra Fremskrittspartiet de siste ukene om at det er stor uenighet blant norske forskere om årsaken til klimaendringene.

Spørreundersøkelsen, hvor i alt 74 norske forskere har svart, viser at nesten uten unntak stiller samtlige seg bak konklusjonene til FNs klimapanel (IPCC).

2,7 prosent mot FNs klimapanel

Bare 2,7 prosent av forskerne går imot FNs klimapanel, mens 1,3 prosent svarer ”vet ikke".

FNs klimapanel fastslo i sin hovedrapport i februar i fjor med mer enn 90 prosent sikkerhet at mer enn halvparten av klimaendringene skyldes utslipp av klimagasser i atmosfæren fra menneskelig aktivitet.

De siste ukene har Fremskrittspartiet sådd tvil om konklusjonen og blant annet sluppet til flere klimaskeptikere på partiets klimaseminare som har hevdet at de siste tiårene temperaturøkning bare skyldes naturlige svingninger og påvirkning fra solstrålingen.

På spørsmål om hva klimaforskerne tror vil påvirke utviklingen i klimaet på jorda mest dette århundret, svarte 90,3 prosent ”menneskers utslipp av klimagasser”, mens 2,7 prosent mente at naturlige svingninger eller variasjoner i solens sykluser vil ha størst påvirkning.

7 prosent mente at klimagassutslippene og de naturlige svingningene vil ha like stor betydning, skriver Miljøjournalen.

Forskerne stiller seg bak klimapanelet

I undersøkelsen ble forskerne også spurt om de mener at klimaforskerne internasjonalt støtter støtter hovedkonklusjonenen til FNs klimapanel. Svaret er entydig: 96 prosent mener klimaforskerne i stor grad eller i svært stor grad stiller seg bak klimapanelet. Bare fire prosent mente at klimaforskere flest verken i stor eller liten grad er enig med klimapanelet.

Ingen krysset av på alternativene om at forskerne i liten eller svært liten grad støtter IPCC.

Undersøkelsen er gjort blant klimaforskere tilknyttet Cicero senter for klimaforskning, Bjerknes senter for klimaforskning, Meteorologisk institutt, Norsk Polarinstitutt, Universitetssenteret på Svalbard, Havforskningsinstituttet, Norsk institutt for luftforskning og Fridtjof Nansen instituttet.

På Cicero og Bjerknes er forskere fra flere institutter på henholdsvis Universitet i Oslo og Universitetet i Bergen tilknyttet.

På forsiden nå