- Historisk dumhet å fjerne bomringen

Norge er et foregangsland internasjonalt for sin kamp for klimaet. På hjemmebane er situasjonen totalt annerledes. Lars Haltbrekken i Norges Naturvernforbund ønsker rushtidavgift i alle store norske byer.

Saken oppdateres.

– Det er problematisk at Norge ikke kan vise til reduserte utslipp av klimagasser innenlands. Her må regjeringen skjerpe seg, mener Lars Haltbrekken i Norges Naturvernforbund.

LES OGSÅ: - Finanskrisen bare en parentes

Han følger den internasjonale klimakonferansen i Poznan i Polen, og har masse pent å si om den norske innsatsen i kampen for reduserte utslipp. Men skrytet er redusert til internasjonale tiltak.

På hjemmebane kommer vi til kort sammenlignet med land som Sverige, England og Tyskland. Der går utslippene ned, i Norge økte de med to prosent i 2007.

Manglende klimainnsats

– Olje- og gassnæringen har fått altfor stort spillerom. At utslippene øker i stedet for å gå nedover, er et resultat av en manglende innsats for klimaet innenlands gjennom mange år, sier Lars Haltbrekken.

Han mener utslippsrensing på Snøhvitfeltet og en massiv utfasing av oljefyrer kunne ha snudd en økning av utslippene til en nedgang.

På klimakonferansen i Poznan i dag legger Norges Naturvernforbund fram en uttalelse hvor de oppfordrer regjeringen til å bruke midler fra den økonomiske krisepakken som legges fram i januar neste år til gunstige miljøtiltak.

Krisemidler til energitiltak

– Ved å øremerke krisemidler til bygging av energieffektive boliger og rehabilitering av gamle skolebygg vil Regjeringen også gjøre en god klimainnsats, mener Lars Haltbrekken.

– EU vil trolig vedta forpliktende utslippskutt på 25-40 prosent innen 2020. Hvordan skal Norge oppnå så store innenlandskutt de neste 12 årene?

– Det er først og fremst kuttene i olje- og gassvirksomheten som betyr noe for den totale summen. Ved å si nei til olje-og gassleting i nordområdene, kan vi få ned utslippene.

– Et annet gunstig tiltak er å bygge høyhastighetslinje mellom Oslo og Trondheim. Det vil gi færre flyreiser og dermed mindre utslipp samtidig som folk flest får en raskere reise mellom de to byene, sier lederen i Norges Naturvernforbundet.

Rushtidsavgift i de storbyer

– Hva med biltrafikken?

– Innfør rushtidsavgift i alle de store norske byene. Trondheim gjorde en historisk dumhet ved å legge ned bomringen. Rushtidsavgift gir mindre trafikk, mindre utslipp og rene luft. For dem som må bruke bil for eksempel fra eller til barnehage betyr det kortere tid i bilkø.

– Hvordan vil folk flest merke at Norge må kutte utslippene?

– Utslippskutt betyr ikke at vi får en dårligere levestandard, men at vi sparer mer energi gjennom ulike tiltak. Jeg tror de flest støtter opp om energisparing og energieffektivisering.

Politisk vilje nødvendig

– Til syvende og sist ligger vel likevel ansvaret hos politikerne?

– Det vil ikke være mulig å få gjennomført tiltak for å få ned utslippene uten politisk vilje. Det er et politisk ansvar å gjøre noe med klimautfordringen, sier Lars Haltbrekken.

 
På forsiden nå