- Finanskrisen bare en parentes

Den største finanskrisen siden 1930-årene dominerer nyhetsbildet verden over. Bellona-leder Frederic Hauge skjønner uroen, men advarer mot å miste perspektivet.

Saken oppdateres.

- Uansett hvor ille det kan virke, er finanskrisen bare en parentes sammenlignet med klimakrisen. Det kan virke paradoksalt, men jeg mener det også finnes gode sider ved den økonomiske krisen, sier Hauge til adressa.no.

- Hvilke?

- Finanskrisen kan bli et vendepunkt i forhold til bruk av fossilt brensel. Verden har vært vant til å ha olje og gass som sin fremste energikilde. Den økonomiske krisen styrker fornybar energi og vil trolig føre til rimeligere teknologi. At bilproduksjonen i USA, verdens største forbruker av biler, er i alvorlige vanskeligheter, kan gi et gjennombrudd for alternative drivstoffkilder, sier han.

Norge må gå foran

- Hva kan Norge bidra med på Poznan-møtet?LES OGSÅ: - Historisk dumhet å fjerne bomringen

- Den norske delegasjonen må kjempe for at CO{-2}-håndtering blir en del av den neste klimaavtalen og sørge for at også fattige land får tilført den nye renseteknologien. Norge og andre rike land må gå foran med et godt eksempel gjennom finansiering og økonomiske bidrag til u-landene. Samtidig må Norge gjøre det som er mulig for at EU holder fast ved sine opprinnelige utslippskutt på 25-40 prosent innen 2020 og ikke reduserer ambisjonene, sier Frederic Hauge, som i løpet av Poznan-oppholdet også skal pleie kontakten med den amerikanske delegasjonen.

Klimaavtalen må omfatte alle

- Vi ønsker å gi vårt bidrag til at den nye internasjonale klimaavtalen neste år omfatter alle land. Der spiller USA en nøkkelrolle. Valget av Barack Obama som USAs president styrker muligheten for å lykkes. Derfor gjør vi også det vi kan gjennom vært nettverk for å bidra til brobygging mellom USA og Europa, sier Frederic Hauge, som ønsker seg et «høynivåmøte» med USAs forhandlingsleder Paula Dobriansky for å drøfte CO{-2}-håndtering.

Dobriansky er statssekretær i det amerikanske utenriksdepartementet, under utenriksminister Condoleezza Rice.

Hun ledet USAs delegasjon under FNs klimatoppmøte på Bali i fjor, og ble midtpunkt i dramatikken da hun i tolvte time godtok formuleringene i «veikartet» for de videre forhandlingene.

På forsiden nå