Klimadirektør ble Årets trønder

Klimaproblemene er vår tids største utfordring. Klimadirektør Nils A. Røkke (46) ved Sintef representerer løsningene. Derfor er han Årets trønder 2009.

Saken oppdateres.

– Det er hyggelig at teknologimiljøene får en slik pris! Vi er jo ofte en «sleeping partner», men vi jobber for å bli mer synlig, sier Røkke til Adresseavisen.Han tror anerkjennelsen kan gjøre det lettere å kommunisere kunnskap om klimateknologi ut i offentligheten. Samtidig er tildelingen et insitament for økt samarbeid mellom ulike forskningsmiljøer.– Jeg sier som Eggen: Jeg håper inderlig at klimaendringene er menneskeskapt, for da tror jeg vi kan gjøre noe med det, fortsetter Røkke.– EnergirevolusjonAdresseavisen har kåret Årets trønder hvert år siden 2002. Dette er første gang at ærestittelen går til en representant for trøndelagsregionens kunnskapsmiljø.Leserne har kommet med forslag til flere verdige kandidater. Siden har det vært mulig å stemme de nominerte videre til finalen.En jury under ledelse av Adresseavisens sjefredaktør Arne Blix har utpekt vinneren. I år har juryen bestått av Anne Kathrine Slungård (direktør i Ungt Entreprenørskap Norge), Eli Arnstad (selvstendig næringsdrivende), Harry Rishaug (seniorrådgiver i Norsk kulturskoleråd), Atle Kvålsvoll (rådgiver i Total Consult Trening) og Stian Wallum (journalist i Adresseavisen).Juryen vektlegger at Nils A. Røkke representerer verdensledende spisskompetanse hva gjelder fangst og lagring av CO2. Utvikling av slik teknologi er et viktig steg på veien mot å redusere globale klimagassutslipp.– Vi er inne i en energirevolusjon: Vi skal gå fra fossile brensler til noe mer bærekraftig. På 17-1800 tallet hadde vi en industriell revolusjon. Siden har kurven for både bruttonasjonalprodukt og utslipp gått lineært oppover. Vi skal bryte den linjen – kurven for utslipp skal ned. Og vi følger teknologisporet for hva som er mulig, sier Røkke.Må komme i gang

Karbonfangst og -lagring handler enkelt forklart om å skille ut CO2 fra utslippsgass. I stedet for at karbondioksidet går ut i atmosfæren, blir det komprimert, transportert og injisert dypt under jorda.Teknologien er i bruk ved petroleumsfeltene Sleipner og Snøhvit, men flere utfordringer gjenstår før fangst og lagring kan utføres i stor skala. Dette gjelder blant annet kostnadseffektivitet ved fangst, samt risiko knyttet til lagring på landjorda.– Det er viktig at vi kommer i gang! Vi trenger bedre metoder for å forstå hvordan CO2 oppfører seg, og hva som kan skje ved eventuelle lekkasjer under lagring, påpeker Røkke.Han understreker at det trengs nær 3500 anlegg for fangst og lagring dersom målet om å kutte alle utslipp med 80 prosent innen 2050 skal oppfylles. I et slikt budsjett hører også ny teknologi for bio-, vind- og solenergi med.– På sikt har jeg veldig tro på solenergi, spesielt når det gjelder å produsere solcellemateriale og solcellesystemer. Men jeg har også tro på offshore vindkraft, sier klimadirektøren.Da Adresseavisens sjefredaktør Arne Blix møtte Nils A. Røkke på Gløshaugen like før jul, utfordret han klimadirektøren og forskningsmiljøet til å bli mer pågående overfor politikerne.– Jeg kan bli litt matt av politikernes overbudspolitikk når det gjelder utslippskutt, sa Røkke, som likevel var optimistisk:– Jeg tror forskningsmiljøet er på vei fra å være en stille aktør til å bli mer aktivt.Juryens begrunnelse:«Klimaproblemet er vår tids største utfordring. Dessverre ble vi ikke klokere etter klimatoppmøtet i København. Samtidig er det globale behovet for løsninger prekært. Kunnskap og innovasjon er en av de viktigste veiene ut av uføret.Her stiller trøndelagsregionen sterkt, særlig på grunn av forskningsmiljøene ved Sintef og NTNU. Én mann er spesielt synlig: trondhjemmeren Nils A. Røkke (46).Kanskje er tildelingen dristig. Musikeren Åge Aleksandersen og idrettsutøveren Petter Northug har vært folkets favoritter i avstemmingen på adressa.no. Begge hadde fortjent ærestittelen «Årets trønder». Likevel har juryens valg falt på Røkke.Klimadirektøren ved Sintef er en fanebærer for fangst og lagring av klimagassen CO2, og representerer verdensledende spisskompetanse på området. I løpet av det siste året har Røkke vært en sterk ambassadør for klimateknologisaken.I 2009 har man også lyktes i å utløse nødvendige pengebevilgninger og forventninger til hva miljøet ved Sintef og NTNU kan bidra med i global sammenheng.Vår region har en lang tradisjon som arnested for kunnskap og innovasjon. 46-åringen fra Strindheim er et ektefødt barn av denne.Røkke leder arbeidet ved ett av i alt åtte nasjonale forskningssentra for miljøvennlig teknologi som ble opprettet i år. Under åpningen uttalte statsminister Jens Stoltenberg at «karbonfangst og –lagring er nøkkelteknologier for å redusere utslipp».Røkke og forskningsmiljøet på Sintef kan ikke redde verden alene. Men løsninger for karbonfangst og -lagring er et viktig skritt på veien.Derfor er Nils A. Røkke Årets trønder 2009.»

 
På forsiden nå