Vil ha demoanlegg for CO{-2} i Midt-Norge

Midt-Norge kaster seg inn i klimakampen og vil sikre seg verdens første demonstrasjonanelegg for CO{-2}-håndtering.

Saken oppdateres.

- Skogn og Tjeldbergodden bør bli demonstrasjonsanlegg for CO{-2}-håndtering for EU og Norge, sier fylkesordfører i Sør-Trøndelag, Tore O. Sandvik (Ap).

Forskningsmiljøet ved Sintef, Norges Naturvitenskaplige Universitet (NTNU) og Statoil i Trondheim har gjennom Sintef Energiforskning hovedansvaret for å koordinere det europeiskemilliardprosjektet Hypogen.

Målet er å legge grunnlaget for bygging av verdens første storskalaanlegg for CO{-2}-rensing innen 2012.Verdikjede

- Vi kan få fullskala laboratorier i drift, hvor Trondheims forskningsmiljøer kan teste og videreutvikle teknologien knyttet til en helhetlig verdikjede for CO{-2}. Bio- og gasskraftverketpå Skogn, gasskraftverket på Tjeldbergodden og feltene Draugen og Heidrun i Norskehavet kan inngå i verdikjeden.

Ingen andre steder kan man komplettere og demonstrere en slik verdikjede raskere og bedre. Samtidig løser vi kraftkrisen i Midt-Norge, sier Tore Sandvik.CO{-2} som ressurs

Sandvik mener de planlagte gasskraftverkene på Skogn og Tjeldbergodden kan bli et ledd i løsningen på klimautfordringene.

Ved å rense CO{-2}-utslippene og selge denne til oljeindustrien som trykkstøtte, kan CO{-2} bli en ressurs.

- Dette er en ressurs som gir mulighet til å forlenge levetiden ved flere oljefelt med opptil ti år. Det viktigste er likevel at dette kan danne grunnlaget for ren deponering av CO{-2} under havbunnen i Norskehavet og Nordsjøen, altså uten ekstra oljeutvinning.

For ikke lenge siden fortalte geologene ved NGU i Trondheim, at kontinentalsokkelen utenfor Trøndelag er perfekt for å lagre CO{-2}.

- Tenk om vi kunne bidra til å deponere CO{-2} for Europa og Norden, sier Tore Sandvik.På forsiden nå