- Det er mulig å låne 1000 bøker

Stjørdal bibliotek utvider lånetida til fire måneder for å få hjelp til flytting.