- Her lå Olav den hellige

Se den eksklusive avsløringen av funnene fra den arkeologiske utgravingen av Klemenskirken i Trondheim.