Videoanimasjon av ny E6 nord for Trondheim

NY E6: Klikk for å se en videoanimasjon av den nye firefelts motorveien nord for Trondheim. Vær oppmerksom på at animasjonen er laget basert på reguleringsplaner slik de forelå før Nye Veier AS overtok ansvaret for prosjektet. Nye Veier har siden arbeidet med å optimalisere prosjektet, og deres forslag til optimalisering er ikke bakt inn i videoen.