E6 Hjerkinn

E6 Hjerkinn. Video: Statens Vegvesen.