Jakter ulovlig snøskuterkjøring

I påska har det pågått flere aksjoner for å slå ned på ulovlig snøskuterkjøring i Trøndelag.