Se video fra Mausund feltstasjon:

Her bruker han minutt etter minutt bare for å rydde plast rundt en liten stein.