Dronevideo Lakseveien Mai 2018

I FULL GANG: Arbeidene med Åstfjordkryssinga og den nye veien utenom tettbebyggelsen Krokstadøra er i full gang. De første 20 sekundene av videoen viser status for Åstfjordkryssinga, og siste del av videoen viser nyveien forbi Krokstadøra i mai 2018.