Redder elgkalven

Frank reddet nyfødt elgkalv. Video Benjamin Stølan