- Jeg blir regelrett syk av å se på det selv

En mann fra Ørland er dømt for å stå bak angrep på elg.